YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi Ücretleri 2022

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi ücretleri 2022 yılı itibariyle yürürlüğe konmuştur. Bilindiği üzere, önceden Yatırım Teşvik Belgesi Ücreti 400-TL olarak uygulanmaktaydı. Ancak, daha sonra belge başvuru ücreti kaldırılarak tamamen ücretsiz olmuştu. Bu kez yapılan bir değişiklik ile birlikte 01/01/2022 tarihi itibariyle Yatırım Teşvik Belgesi Ücretleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, belge düzenleme ücreti yatırım tutarı ile orantılı olacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, revizyon işlemleri için de bir bedel belirlenerek uygulama konmuştur. 2021 yılında yapılan bir değişiklik ile birlikte Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş ve 01/01/2022 itibariyle de söz konusu işlemlere ilişkin hizmet bedeli tahsil edilmeye başlanmıştır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU ÜCRETLERİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Ücreti yatırımın tutarına göre belirlenmiştir. Buna göre;

 1. 5 Milyon TL'ye kadar Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi: 2.000-TL
 2. 5 - 25 Milyon TL arası Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi: 5.000-TL
 3. 25 MilyonTL üzeri Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi: 10.000-TL
 4. Yatırım Teşvik Belgesi Revizyon İşlemleri: 500-TL olarak belirlenmiştir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZYON ÜCRETİ 2022

Yatırım Teşvik Belgesi Revizyon işlemleri ile ilgili hizmet bedeli 500-TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgesi üzerinde yer alan sabit yatırım tutarı, destek unsuru, finansal kiralama izni vb. bilgilerin değişiklikleri, ithal ve yerli makine teçhizat listelerinde yapılan güncellemeler, değişiklikler ve diğer revizyonlar ve belge zayi işlemleri için 500-TL tutarındaki revizyon ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

2022 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

2022 yılı Yatırım Teşvik Belgesi Ücretleri ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır. Belirlenmiş olan bu ücretlere ilişkin önemli sorular ve cevapları ile detaylu uygulama bilgileri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

 1. Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretlere % 18 KDV dahildir.
 2. Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez
 3. Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili başvuru esnasında alınan ücret, başvuru yapılan yılın birim fiyatı üzerinden tahsil edilir. Hizmet sonraki yılda tamamlanmış olsa bile yıl içi fiyat farkı uygulanmaz. Ancak başvuru için ayrı, düzenlenecek belge için ayrı ücret alınacağı durumlarda; belge için belgenin onaylandığı tarihteki birim fiyat uygulanır.
 4. Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili yapılan müracaat sonrasında işlem yapılması, başvurunun olumsuz sonuçlandırılması, eksik belgenin süresi içerisinde tamamlanamaması, işlem yapılmış başvurunun gerçek veya tüzel kişilik tarafından geri çekilmesi halinde işlem ücretleri geri iade edilmez, sonraki başvurular ve diğer işlemler için kullanılamaz.
 5. Birim fiyat listesinde belirlenen tüm hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller, sertifika ve/veya belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi nedeniyle iade edilmez.
 6. Belgenin zayi olması halinde yeni belge düzenlenmesinde belge bedelinin tam ücreti alınır.
 7. Belge müracaat dosyasında eksik evrak olması durumunda tekrar ücret yatırmadan eksik evrakların tamamlanması için ek süre 30 gün olarak belirlenmiştir

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK

Yatırım Teşvik Belgesi Ücretleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile ilişkili Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılacaktır. Bunun için;

 1. E-TUYS Sistemindeki belgeler için tüm ödemeler E-TUYS sistemi kullanılarak yapılacaktır.
 2. Kağıt ortamında düzenlenen belgelerin revizyon işlemleri için ise aşağıda yer alan bakanlık ödeme sistemi kullanılabilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi Ücret ödemesi için bakanlık tahsilat sistemine erişim için aşağıdaki linke tıklayın;

>>> Bakanlık Kolay Tahsilat Sistemi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESAPLARINA YATIRILACAK TUTARLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, Bakanlığımız bünyesinde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409/A maddesine istinaden Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 03.09.2021 tarihli 31587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin “Gelirlerden alınacak paylar” başlıklı 28 inci maddesi ile “Fiyat tespiti” başlıklı 29 uncu maddesi hükümlerine istinaden, Bakanlık Makamının Olurları ile işletmenin 2022 yılında döner sermaye kapsamında verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce aşağıda yürütülen hizmetler ile ilgili ücretler Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi hesaplarına yatırılacaktır. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemindeki (E-TUYS) belgeler için ödeme işlemleri sadece E-TUYS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin görsellere, E-TUYS uygulamasında yer alan Kullanım Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin her bir revize işlemi için yapılacak ödemelerde ise https://kolaytahsilat.sanayi.gov.tr/payment-system/to-pay-external bağlantı adresinden ödeme yapıldıktan sonra ilgili ödeme belgeleri yatırımcı tarafından çıktısı alınarak fiziki olarak gönderilen müracaat dosyasına eklenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

* Yatırım Teşvik Belgesi 2022 ile ilgili detaylı bilgi sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Belgenin alınması ve kullanılması başta 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ ile birlikte diğer kurumlar nezdinde yapılacak işlemlere esas teşkil eden tüm mevzuat hükümlerine ve anılan tüm kurumların uygulama usullerine bağlıdır. Belirtilen bu mevzuat hükümleri ve uygulamalar sık sık güncellenmekte ve değiştirilmektedir. Bu nedenle, en doğru ve en güncel bilgilere ulaşabilmek için her zaman uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı gibi detaylar ve yatırımın karakteristik özellikleri belirlendikten sonra en kısa sürede bize danışarak, projenin devlet desteklerine uygun bir biçimde oluşturulmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda tüm desteklerden en yüksek oranda yararlanmanızı, 2022 yılında Yatırım Teşvik Belgenizin alınması ve kullanımı ile ilgili tüm ayrıntıların en doğru biçimde yapılmasını, önemli tarihlerin ve mevzuat değişikliklerinin sizi olumsuz yönde etkilememesini biz taahhüt altına alırız. Lütfen tüm sorularınız için çekinmeden bizi arayın.

 

BİZE DANIŞIN

"Yatırım Teşvik Belgesi Ücreti 2022" ve "Yatırım Teşvik Belgesi Hizmet Bedeli" ile ilgili detaylı bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Bu sayfada yer alan her türlü görselin, yazının, içeriğin, diğer bilgi ve belgelerin sahibi Ares Danışmanlık Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Şirketidir. İzinsiz alıntı yapılması, kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.