YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Türkiye'de yerleşik gerçek ya da tüzel, yerli ya da yabancı tüm yatırımcılar devlet desteklerinden ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki devlet yardımlarından yararlanabilir. Türkiye'de mevcut sistem kapsamında uygulanan teşvikler; Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, KDV İadesi, Yatırım Yeri Tahsisidir. Bunlardan; Komple Yeni Yatırımlar, Tevsi Yatırımlar, Modernizasyon Yatırımları, Ürün Çeşitlendirme Yatırımları, Nakil veya Entegrasyon Yatırımları yararlanabilmektedir. Şu an uygulanmakta olan teşvik sistemleri; Genel, Bölgesel, Büyük Ölçekli, Öncelikli ve Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sistemlerdir. Belirli destekler belirli bölgelerde ya da belirli teşvik sistemlerinde uygulanabilmekte olup, bazıları ise yatırım konusu ya da toplam yatırım tutarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bölgeye göre farklı oranlarda ya da yatırım konusuna göre farklı oran veya üst limitlerde uygulanabilmektedir. Bu nedenle en yüksek ve en doğru yatırım teşviklerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık hizmetlerimiz aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemizde desteklerden yararlanmak için alınır. Bu belgenin sahibi olan şahıs ya da firmalar birçok avantaj sahibi olur. Öncelikle yatırım aşamasıda devlet çok sayıda imkan sunmaktadır. Bu imkanlardan yararlanarak yatırım mallarının temin edilmesi mümkündür. Böylece Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmalar, belgesiz yatırımcılara göre henüz makinelerini temin ederken avantajlı hale gelmektedir. Yatırım tamamlanıp işletme dönemine geçildikten sonra ilave destekler de uygulanmaya başlar. Bunlar vergi veya prim muafiyetleridir. Bu sayede işletme döneminde de pek çok avantajdan yararlanma imkanı sunulur. İstihdam ve finansman konularında da büyük imkanlar sunulmaktadır. Neredeyse tüm ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulmuş pek çok destek ve devlet yardımı bulunan Yatırım Teşvik Belgesi almadan yatırımlarınıza başlamayın.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

Yatırım Teşvik Belgesi almak için öncelikle E-TUYS adı verilen bir sistem kullanılması gerekir. Bunun için bakanlık tarafından kullanıcıya yetki verilmelidir. Bu işlemin adı E-TUYS Yetkilendirmedir. Bunun ardından E-TUYS sistemi, yetkilendirilen kişi ya da kuruluşun kullanımına açılacaktır. Daha sonra E-TUYS sistemi üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ya da müracaatı yapılması mümkün olur. Bu sistemden yapılacak başvurular elbette mevzuat hükümlerine tabidir. O nedenle başvuru aşamasından önce Yatırım Teşvik Belgesi ve ilgili mevzuat hükümleri incelenir. Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için gerekli olan tüm evraklar ve proje hazırlanır ve sunulur.Müracaatı tamamlamak için elektronik imza gereklidir. Tüm başvurular elektronik olarak imzalanmalıdır. Ancak bu şekilde Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ya da müracaatları tamamlanmış olur.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ONAYLANMASI

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun yapılması aslında ilk adımdır. Bu başvuruda herhangi bir eksik belirlenmez ve her şey tam olarak mevzuata da uygunsa bu durumda Yatırım Teşvik Belgesi onaylanır ve elektronik olarak size bilgisi gelir. Fakat herhangi bir eksiklik veya hata varsa bu durum ki farklı şekilde sonuçlanabilir. Bunlardan birinci proje tamamen reddedilir veya başvuruyu yapan kişiden eksikleri tamamlamı istenir. Bu durumda belirli bir süre içerisinde eksikleri tamamlanarak yeniden başvurulması gerekir. Eğer eksikler tamamlanmış ise belge onaylanır ancak yine hata veya eksiklikler varsa bu durumda belge reddedilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI HANGİ BAKANLIĞA YAPILIR

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve belge ile ilgili diğer tüm işlemler T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. Bu bakanlıkta bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemleri yürütür.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER NELERDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında birçok destek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları nakdi bazıları nakdi değildir. Vergisel avantajlar, çeşitli muafiyet ve dstek ödemeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda yer alan tüm dsteklere başlıklar halinde bakalım.

1- KDV İSTİSNASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan desteklerden ilki KDV İstisnasıdır. Bununla birlikte yatırımda kullanılacak makinelere Katma Değer Vergisi ödenmez. Bir yatırım yapılacak olması durumunda yatırımda kullanılacak makineler için %18 oranında Katma Değer Vergisi ödenmesi de gerekir. Ancak, söz konusu yatırım eğer Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılıyorsa, bu durumda KDV İstisnası destek unsuru sayesinde, bu %18'lik kısım ödenmeden makine temin edilmesi de mümkün olur.

2- GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan ikinci destek de Gümrük Vergisi muafiyetidir. Genellikle ithalatın yapılacağı ülkeye göre değişen oranlarda uygulanır. Avrupa Birliğinden gelecek makineler için gümrük vergisi uygulanmamakta ya da çok düşüktür. Ancak birçok durumda ithal makineye çok yüksek gümrük vergilerinin uygulandığı görülür. Hatta bazı makineler için %70'lere kadar gümrük vergisi uygulanabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımlar için uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti sayesinde bu miktar ödenmeden makine ithalatı yapılabilir.

3- VERGİ İNDİRİMİ

Yatırım Teşvik Belgesi belki de en önemli desteklerden biri vergi indirimidir. Buradaki vergi, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisidir. Gerçekleşen toplm yatırım tutarının yarısından fazlasının kurumlar vergisinden düşürülmesi imkanı vardır. Bu destek tüm bölgelerde uygulanır ancak hangi bölgede olduğuna göre vergi indirim oranı değişir. En düşük indirimler gelişmiş bölgelerde, en yüksek indirimler de en az gelişmiş bölgelerde uygulanır. Ancak,söz konusu yatırı olduğunda hangi oranda olursa olsun, yasaların imkan verdiği ölçüde vergi indiriminden yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alınması büyük bir avantajdır.

4- SİGORTA PRİMİ DESTEKLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki desteklerden vergi indirimi gibi çok önemli bir başka destek de Sigorta Primi Destekleridir. Bu destekler, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğidir. Tüm destekler her bölgede uygulanmaz. Ancak Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği tm bölgelerde uygulanır. Bu desteğin uygulanma süresi ise yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişir. Çok gelişmiş bölgelerde kısa süre, az gelişmiş bölgelerde uzun süre uygulanır. Destekten yararlanmak için ise mutlaka Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak şarttır.

5- FAİZ / KAR PAYI DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kredisine ihtiyacı olan yatırımcılar için oldukça önemli bir avantajdır. Yatırım Teşvik Belgesi ile birlikte kullanılacak krediler için uygulanan faiz ya da kar payının bir bölümü devlet tarafından desteklenir. Yani yatırımcıya iade edilir. Bunun için Faiz Desteğine sahip olan bir Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekir. Bu destek 1. ve 2. bölgelerde yapılan yatırımlarda uygulanmaz ancak 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yapılan yatırımlara 6. bölgeye doğru artan miktarda uygulanır.

6- YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bulunan bir başka çok önemli destek de yatırım yeri tahsisidir. Bu sayede Hazine arazileri üzerinde çok uygun koşullarda yer tahsisi sağlanması mümkündür. Eğer büyük bir araziye ihtiyaç varsa bu durumda Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer tahsisi yapılması çok faydalı olur. Örneğin otel veya hayvancılık yatırımları için çok büyük arazilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi alınması ve bu belge kapsamında proje için uygun bir arazinin tahsisinin yapılması çok büyük maliyet avantajı sağlamaktadır.

7- KDV İADESİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarında bina inşaat harcamalarında Katma Değer Vergisi iadesi yapılması imkanı vardır. Bu kapsamda öncelikle yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi alınmalıdır. Eğer imalat sanayisinde faaliyetteyse firma bu durumda belge kapsamında yapılan bina inşaat harcamalarına ilişkin KDV miktarının iade edilmesi gibi bir durum söz konusu olur.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Yatırım Teşvik Belgesi danışmanlık hizmetleri birçok farklı çalışmayı kapsamaktadır. Bu hizmetler için yalnızca Yatırım Teşvik Belgesi temin edilmesi yeterli değildir. Birçok kişi Yatırım Teşvik Belgesinin alınmasının yeterli olduğunu düşünür. Bununla işlerin bittiği gibi yanlış bir düşünce yaygındır. Fakat asıl iş bu aşamadan sonra başlar. Alınan belge nasıl kullanılmalıdır? Günümüzde uygulanan E-TUYS adlı sistem tüm kurumlarla tam entegredir. Desteklerin tamamından yararlanmak için yapılması gereken onlarca işlem bulunur. Üstelik bu işlemlerdn herhangi birinde yapılacak yanlışlıklar sonucunda etkileşimde olduğunuz bir başka kurum veya firma nezdinde pek çok sorun yaşanır. Bu nedenle Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yalnızca başvuru yapmak ya da belgeyi temin etmek kadar basit görmemek gerekir. Bu konuyla ilgili hizmetlerimiz şu şekildedir;

1- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI

Yukarıda da belirtilen devlet desteklerinden ya da teşviklerden yararlanmak için elbette öncelikle yapılması gereken Yatırım Teşvik Belgesi alınmasıdır. Bununla ilgili olarak da birinci adım usulüne uygun bir müracaat yapılmasıdır. Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı için bugüne kadar iki farklı uygulama yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi geçerliliğini yitirmiştir. Ancak yine de çeşitli nedenlerle bazı yatırımcıların bu bilgiye ihtiyacı olabileceği için burada her iki Yatırım Teşvik Belgesi başvuru yöntemi de anlatılmıştır.

A- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ E-TUYS ÜZERİNDEN BAŞVURU

Yatırım Teşvik Belgesi başvurularıyla ilgili birinci ve günümüzde de geçerli olan yöntem E-TUYS sistemidir. E-TUYS; Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemidir. Bu sistem web tabanlı bir portaldır. Buna başka bir deyişle E-TUYS üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi almak da denebilir. E-TUYS sistemi kullanılarak elektronik Yatırım Teşvik Belgesi ya da e-Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle yetkilendirme işlemi yapılmalıdır. Bu yetkilendirmenin ardından sistem üzerinden başvuruların yapılmasına imkan vardır. Tüm bilgi ve belgelerin elektronik kopyaları uygun formatlarda başvuruya eklenir. Elektronik imza kullanılarak başvuru yapılır. İnceleme ve Yatırım Teşvik Belgesinin onaylanması işlemleri de tamamen elektronik olarak yapılır. Onay süreci tamamlanınca, yatırımcılar tüm teşvik uygulamalarını ilgili kurumlar nezdinde yine elektronik olarak yürütür.

E-TUYS sistemini kullanarak Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilmesi için gerekli olanlar;

1- Yetkilendirme Yapılması

2- Yetkilendirilen Kişiye ait Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika)

3- Yatırımcıya ait KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi

B- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ FİZİKSEL BAŞVURU

Yatırım Teşvik Belgesi başvurularıyla ilgili ikinci ve geçerliliğini yitirmiş olan başvuru şekli ise fiziksel olarak tüm evrakların, bilgi ve belgelerin hazırlanmasıdır. Bunun için yatırım projesine uygun olan formlar doldurulur. Diğer tüm evrakların asılları hazırlanır. Tüm başvuru şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalı ve kaşeli olarak hazırlanır. Bu şekilde oluşturulan Yatırım Teşvik Belgesi başvuru dosyası yine fiziksel olarak bakanlığa ulaştırılır. İnceleme yapıldıktan sonra uygun görülürse düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi, A3 boyutlarında kağıtlara basılarak posta yoluyla yatırımcıya ulaştırılır.

Artık başvurular bu şekilde yapılmıyor olsa da eski usul alınmış belgelerin kullanımı halen aynı şekilde devam eder. Yani bir yatırımcının eline basılı bir Yatırım Teşvik Belgesi bulunuyorsa ve süresi varsa, bu belgenin kullanımı eskiden olduğu gibi devam edecektir. Ancak, önceden belgesi olmayan kişilerin tüm yeni Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları E-TUYS üzerinden yapılacaktır.

2- YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İŞLEMLERİ

Teşvikli yatırımlar tamamlandıktan sonra doğru zamanlarda süre uzatımı ya da tamamlama vize işlemleri için müracaat edilmesi ve yatırım tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Aksi halde Yatırım Teşvik Belgesi iptal edilebilir ve bu durumda yararlanılan tüm destekler müeyyideler ve yasal faizleri ile birlikte geri alınabilir. Yatırım tamamlama vizesi işlemlerinin yapılması için Bakanlıktan gelen ekspertiz heyeti yatırım yerinde inceleme yapar ve gerekli tüm evrakların hazırlanması gerekir. Yatırım tamamlama vizesi aslında bir Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili en önemli işlemdir.

3- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

Yatırım Teşvik Belgeleri genelde 3 yıllık bir süre için verilir ve en fazla yatırım süresinin yarısı kadar yani genelde 1.5 yıl kadar süre uzatımı alınabilmektedir. Süre uzatımı en fazla bir kez alınabilir. Süre uzatımının zamanında yapılmaması durumunda iptal işlemi ile karşı karşıya kalabilir ve bu nedenle yararlandığınız destekleri müeyyide ve yasal faizleri ile birlikte geri ödemek zorunda kalabilirsiniz, bu nedenle Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bir yatırım yapılacaksa, mutlaka önemli tarihlerin takip edilmesi gerekir.

4- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZE İŞLEMLERİ

Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı bir çok bilgi bulunmaktadır. Bunlarda yapılacak değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi ve Yatırım Teşvik Belgesinde de gerekli düzeltmenin yapılması gerekir. Örneğin; adres değişikliği, şirketin unvan değişikliği, şirket türü değişikliği, yatırım yeri değişikliği, vergi dairesi, vergi no ya da SGK İşyeri Sicil Numarasında yapılacak değişiklikler gibi şirketinize ait bilgilerde yapılacak değişikliklerin derhal bildirilmesi ve Yatırım Teşvik Belgenizin revize edilmesi her zaman lehinize olacaktır. Ayrıca yatırıma başlama özel şartı ya da diğer özel şartlarla ilgili veya sabit yatırım tutarı ile ilgili değişikliklerin de zamanında yapılması lehinize olur. Bu revize işlemleri bazı durumlarda yararlandığınız destek oranlarının artmasına ya da azalmamasına yardımcı olur. Bununla birlikte ileride oluşabilecek olumsuz durumların da önüne geçilmiş olacaktır.

5- MAKİNE TEÇHİZAT LİSTESİ REVİZE İŞLEMLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında onaylı yerli ve/veya ithal makine ve teçhizat listeleriniz olabilir. Bununla birlikte sıklıkla bu listelerde değişiklikler yapılmaktadır. Örneğin; makine teçhizat tutarlarında değişiklik, yerli veya ithal alımı planlanan makine teçhizatın diğer listeye aktarılması, makine ve teçhizat sayısında değişiklik, yeni makine teçhizatın eklenmesi gibi her çeşit değişiklikte Bakanlıktan izin alınmalı ve yeni listeler onaylanmalıdır.

6- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VEYA TEŞVİKLİ MAKİNE DEVİR

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen makine teçhizatın, komple yatırımın bütün olarak veya Yatırım Teşvik Belgesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte ya da tüm makine teçhizatın başka bir yatırımcıya devredilmesi ya da başka bir belge kapsamına devri mümkündür. Teşvikli makine teçhizatın kullanımı çok büyük özen gerektirir. Yanlış kullanımı sonucunda yararlanılan destekler müeyyide ve yasal faizleriyle birlikte geri ödenir.

7- YATIRIM TEŞVİKLİ MAKİNE TEÇHİZATIN SATIŞ İZNİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı izne tabidir. Bunun için önceden Bakanlıktan izin alınması gerekir, aksi halde bir çok ciddi yaptırım ve ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Satış izni verilmesi için projenin, makine parkının ve satışı talep edilen makinelerin iyi analiz edilmesi gerekir. Her koşulda ve tüm makineler için satış izni verilmez. Öte yandan izin alınmadan da kesinlikle makine teçhizat satılamaz.

8- YATIRIM TEŞVİKLİ MAKİNE TEÇHİZAT İHRAÇ İZNİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen makine teçhizatın ihracı izne tabidir. Desteklerden yararlanılarak alınan makine teçhizat doğrudan ihraç edilemez. Bunun yerine öncesind izin alınması gerekir. Ancak her koşulda tüm makineler için izin verilmeyebilir. Bu işlem için de satış izninde olduğu gibi proje detayları, makine parkı ve ihraç izni talep edilen makinelerin listesi analiz edilmelidir.

9- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL İŞLEMLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi temin edilerek yatırıma başlanmışsa, mevzuata uygun hareket edilmesi zorunludur. Eğer hiç yatırım yapılmadıysa bu durumda Yatırım Teşvik Belgesinin açık bırakılması doğru değildir. Usulüne uygun bir biçimde iptal edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra eğer Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında asgari sabit yatırım tutarından daha düşük bir miktarda yatırım yapıldı ve çeşitli desteklerden yararlanıldıysa yapılması gerekenler vardır. Aksi halde bu şekild re'sen iptal edilen bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılan tüm destekler, müeyyide ve yasal faizleriyle birlikte geri ödenecektir.

Kısaca, eğer yatırım tamamlanmayacak ise mutlaka bu Yatırım Teşvik Belgesinin gerekli işlemlerin yapılmasının ardından müeyyidesiz ve ceza ödenmeyecek şekild iptalinin yapılması gerekir.

10- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA

Satın alınması planlanan makine ve teçhizatın finansal kiralama ya da leasing yoluyla temin edilmesini tercih etmeniz durumunda, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama yapılması için çeşitli izinler ve onaylar bulunmaktadır. KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerindn finansal kiralama şirketinin de yararlanması ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bu desteklerden yararlanarak temin edilen makine teçhizatı yatırım yerinde kullanılmak üzere teslim edebilmesi için bazı onay süreçleri bulunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak olan finansal kiralama ya da leasing işlemleri oldukça avantajlı bir makine teçhizat temin seçeneğidir. Bu sürecin sonunda finansal kiralama şirketinin de bakanlık tarafından onaylanmış ve desteklerden yararlanabileceği bir makine teçhizat listesi olacaktır. Ancak bu şekilde makine teçhizat teşvikli temin edilebilir.

11- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTALİ KALDIRMA

Yatırım Teşvik Belgesi birçok nedenle iptal edilir. Fakat bazı koşulların yerine getirilmiş olası durumunda Yatırım Teşvik Belgeniz üzerindeki iptal işlemi kaldırılarak firmanıza çıkartılan cezanın ödenmemiş kısmının iptal edilmesi mümkün olabilmektedir. İptal edilmiş Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında yararlanılan tüm destekler müeyyide ve yasal faiz uygulanarak geri alınır. Ancak, iptal kaldırma başarılı bir biçimde yapılırsa, bu cezaların tamamı iptal edilebilir.

12- KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS İTHALİ İŞLEMLERİ

Kullanılmış komple tesisin ithal edilmesi gerekiyor ise Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilmesi hem kolay hem de avantajlı olacaktır. Bu şekilde, tespit edilen bir tesis eğer iyi durumdaysa, makineler çok eski değilse, makineler bütünlük içerisinde çalışıyorsa ithal edilmesi imkanı vardır. Normal şartlar altında kullanılmış makine ithalatı için münferit makine ithalat izni alınmalıdır. Ancak komple tesis mahiyetinde olan makineler için izin zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu makineler Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis niteliğinde onaylanır ise KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden de yararlanabilecektir.

13- E-TUYS: ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE SİSTEMİ

E-TUYS adı verilen sistem son yıllarda yatırımcıların hayatına giren bir sistemdir. Artık tüm başvurular ve diğer işlemler E-TUYS sistemi aracılığıyla yapılacaktır. E-TUYS sisteminin kullanıma açılmasıyla birlikte yatırımcının sorumluluğu çok daha fazla artmıştır. Tüm işlemler için yetkilendirilen kişiler sorumludur. Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili projenin hazırlanmasından, kapanışa kadar tüm aşamalarda gereken tüm işlemler bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca, sistem diğer kurumlarla da entegre çalışmaktadır. Tüm harcamalar bu sisteme işlenmektedir. Bütün prosedürler tam olarak sistem üzerinden yapılmalıdır. Üstelik bu prosedürler tam zamanında sonuçlanmalıdır. Aksi durumda Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanabileceğiniz bir destekten yararlanamamanız olasıdır. İşte bu durum danışmanlık hizmetlerinin önemini ve danışmanın sorumluluğunu da büyük ölçüde artırmaktadır.

E-TUYS Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi ile ilgili detaylı bilgi almak için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

>>> E-TUYS

* Yatırım Teşvik Belgesinin alınması ve kullanılması başta 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ ile birlikte diğer kurumlar nezdinde yapılacak işlemlere esas teşkil eden tüm mevzuat hükümlerine ve anılan tüm kurumların uygulama usullerine bağlıdır. Belirtilen bu mevzuat hükümleri ve uygulamalar sık sık güncellenmekte ve değiştirilmektedir. Bu nedenle, en doğru v en güncel bilgilere ulaşabilmek için her zaman uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı gibi detaylar belirlendikten sonra en kısa sürede bize danışarak, projenin devlet desteklerine uygun bir biçimde oluşturulması için gerekli çalışmanın sizin yerine yapılmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda tüm desteklerden en yüksek oranda yararlanmanızı, Yatırım Teşvik Belgenizin alınması ve kullanımı ile ilgili tüm ayrıntıların en doğru biçimde yapılmasını, önemli tarihlerin ve mevzuat değişikliklerinin sizi olumsuz yönde etkilememesini biz taahhüt altına alırız. Lütfen tüm sorularınız için çekinmeden bizi arayın.

 

BİZE DANIŞIN

"Yatırım Teşvik Belgesi" ve "Teşvik Uygulamaları" ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Kaynak gösterilerek ve bu sayfaya link verilerek alıntı yapılabilir. Sayfada yer alan bilgilerin bu şekildeki kullanım haricinde alınması ve yeniden kullanılması yasaktır.