E-TUYS ya da elektronik teşvik uygulama ve yabancı sermaye sistemi, yatırımcıların teşvik uygulamalarıyla ilgili tüm işlemleri yürüttüğü sistemdir. Bu sistemin kullanıcıları öncelikle sistemi kullanmak için yetki tanımlaması yapmalıdır. Bu işleme E-TUYS yetkilendirme adı verilir. Bunun amacı teşvik sisteminde yatırımcı adına yetkisiz kişilerin işlem yapmasını önlemektir. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru ve diğer tüm işlemler son derece ciddi ve yatırımcını yükümlülük altına sokan işlemlerdir. Bu nedenle, işlemlerin bilinçsizce yürütülmesini önlemek için sistemde yalnızca yetkilendirilen kişiler teşvikli işlemleri yapar. Yetkilendirme işlemleriyle ilgili tüm süreç aşağıda detaylandırılmıştır.


E-TUYS Yetkilendirme Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara son sayıda mali, finansal ve vergisel avantaj tanıyan bir belgedir. Bu belgenin alınması ve kullanılması için mutlaka E-TUYS sisteminin kullanımı gerekir. Daha açık bir ifadeyle, Yatırım Teşvik Belgesi Alınmasından başlayıp, yatırım tamamlama vizesi aşamasına kadar tüm yatırımcılar E-TUYS sistemine bağlıdır. Bu işlemlerin her biri çok ciddi işlemlerdir. Mali ve hukuki yönden yatırımcıyı çok ciddi yükümlülük altına sokmaktadır. Bu nedenle, tüm bu işlemleri yürütecek kişinin yasal olarak tespit edilmesi gerekir. Kısaca, yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm iş ve işlemleri elektronik ortamda yürütecek yasal temsilcinin belirlenmesine E-TUYS yetkilendirme adı verilir.

E-TUYS Yetkisi Kimlere Verilebilir?

E-TUYS yetkilendirme yapılması için kişi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Şirket ortakları, şirket yönetimi, şirket çalışanları veya bağımsız danışmanlar için yetki tanımlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus yetki verilen kişinin teşvik uygulamaları yönünden yetkinliğidir. Aynı anda birden çok kişi için yetkilendirme yapılması da mümkündür. Ancak bu durumda genellikle farklı kişilerin uygulamalarından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.

E-TUYS yetkilendirme, şirket ortakları, şirket yönetimi, şirket çalışanları ve bağımsız bir danışman adına yapılabilir.

E-TUYS Yetkilendirme İçin Gerekenler Nelerdir?

E-TUYS yetkilendirme yapılabilmesi için bir alt başlıkta detaylı açıklanan E-TUYS yetkilendirme belgelerinin hazırlanması gerekir. Ancak, hazırlanan bu belgelerin bakanlık onayına sunumu sırasında iki farklı donanıma gereksinim vardır. Bunlar:

  • KEP Adresi: Yatırımcı adına aktif ve kullanılabilir durumda KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi gereklidir. KEP kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.
  • E-İmza: Nitelikli elektronik sertifika veya elektronik imza gereklidir. Başvuru evrakları e-imzalı yazışma paketi olarak kurum onayına sunulacaktır. E-imza kullanım rehberimize ulaşmak için buraya tıklayın.

E-TUYS Yetkilendirme Belgeleri Nelerdir?

E-TUYS yetkilendirme yapılması için 3 temel belgeye ihtiyaç vardır. E-TUYS Yetkilendirme Belgeleri olarak adlandırılan bu resmi evraklar şunlardır:

  • E-TUYS Dilekçe: Yetkilendirme dilekçesini şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişiler imzalı ve kaşeli olarak düzenler. E-TUYS yetki dilekçesinin word (doc veya docx) formatlı örneğini indirmek için buraya tıklayın.
  • E-TUYS Taahhütname: Taahhütname formunun şirket bilgileri ve yetkilendirilen kişi bilgilerini içerecek şekilde doldurulması ve noter onaylı düzenlenmesi gerekir. E-TUYS Taahhütnamesinin word (doc veya docx) formatlı örneğini indirmek için buraya tıklayın.
  • Kullanıcı Yetkilendirme Formu: Yetki verilecek kişinin kimlik ve iletişim bilgilerinin detaylı bir biçimde beyan edildiği formdur. Yatırımcı tarafından kaşeli ve imzalı hazırlanmalıdır. Kullanıcı yetkilendirme formunun word (doc veya docx) formatlı örneğini indirmek için buraya tıklayın.

Yetkilendirme belgelerinin tamamı uygun biçimde düzenlendikten sonra ayrı birer PDF dosya olacak şekilde taranarak bilgisayara kaydedilir. Artık tüm belgeler kurum onayına sunulabilecek durumdadır.

E-TUYS Yetkilendirme Nasıl Yapılır?

Yatırımcının KEP hesabına giriş yapılır. PDF formatında hazırlanan tüm belgeler eklenir. Bu sırada yatırımcının elektronik imzası bilgisayara takılı olmalıdır. KEP iletisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait olan [email protected] adresine iletilir. Gönderim elektronik imzalı yazışma paketi kullanılarak yapılır. Bakanlık tarafından imzalı başvuru evrakları kontrol edilir ve uygun bulunduğunda yetki tanımlanır.

Yetkilendirme evrakları şirketin KEP adresinden bakanlık KEP adresine iletilir. Bu işlemi yaparken elektronik imzalı yazışma paketi tercih edilir.

E-TUYS Yetkilendirme Süresi Nedir?

E-TUYS yetkilendirme süresi için belirli bir yasal sınırı yoktur. 1 yıldan 10 yıla kadar tercih edilen herhangi bir süre için yetki verilmesine imkan vardır. Öte yandan, bir yatırım teşvik belgesinin süresi ortalama 3 yıldır. Bunun için alınacak süre uzatımını da düşündüğümüzde toplam yatırım süresi 4,5 yıl kadar olmaktadır. Hazırlık ve tamamlama vizesi için geçen süreler de dikkate alındığında yetkinin 5 yıldan az bir süre için verilmemesi önerilmektedir. Sık sık yetkilendirme ile uğraşmak istemeyen yatırımcılar için 10 yıllık yetki tanımlamaları önerilmektedir.