Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılacaklar, bir belgeyi almaktan daha önemlidir. Genellikle yatırımcılar belgenin alınmasına ve desteklere odaklanır. Ancak, aldıktan sonra yapılması gerekenler ve yatırımcı sorumlulukları da kritik öneme sahiptir. Bu işlemler ve prosedürlerin doğru takip edilmemesi halinde desteklerden yararlanılamayacağı gibi belgenin iptaline kadar gidilebilir. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler tüm yatırımcıların titizlikle incelemesi gereken bir konudur.

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gerekenlerin tüm sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bunları yapmak yatırımcının avantajına olurken yapmamak kuşkusuz olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemler aşağıda sıralanmıştır.

 1. 1. Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendikten sonra ilk belgede kayıtlı destek unsurlarını, yatırım süresini ve özel şartları inceleyin. Eğer özel şartlarda belirli bir süre içerisinde yerine getirilmesi zorunlu bir hüküm varsa ilk iş bunu yerine getirip, durumu tevsik eder belgelerle özel şartın yerine getirildiğini kanıtlayın.
 2. 2. Belgenin ekinde onaylı makine ve teçhizat listeleri bulunur. Başvuru dosyanızda yerli liste, ithal liste veya her iki liste de olabilir. Bu listelere yazdığını tüm makineler onaylanmaz. Özellikle teşviklerle ilgili bir profesyonel değilseniz listenizde birçok eksiklik olacaktır. Bunlar teşvik sistemiyle uyumlu başvurulmamış satırlarda olduğu için listeden çıkarılıştır. Onaylanan satırları inceleyin, bunlar KDV'siz ve gümrük vergisi alabileceğiniz makinelerdir.
 3. 3. Bağlı olduğunuz vergi dairesi İnternet Vergi Dairesi üzerinden başvuru yaparak KDV İstisna Yazısı alın. Yerli ve ithal makine listelerinde bulunan tüm makineler vergi dairesince bir kez daha kontrol edilerek KDV İstisna Belgesi düzenlenir. Bu belgeyi almadan teşvikli makine alımı yapamazsınız.
 4. 4. Daha önce hiç ithalat yapmadıysanız ve belge kapsamında bir ithal makine onaylanmışsa en yakın gümrük müdürlüğüne başvurarak firma kaydı yaptırın.
 5. 5. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makine alımı yapmadan önce satıcıya E-TUYS üzerinden bildirim gönderin. Satıcı barkodlu bildirimi kontrol ettikten sonra uygun şekilde fatura kesebilir. Yalnızca onaylı listede yer alan makineler KDV tutarından muaftır. Onaylanmayan hiçbir makineyi teşvikli satın almayın.
 6. 6. Yatırım Teşvik Belgesi Aldıktan Sonra onaylı listelerde yer alan makine miktarları bağlayıcıdır. Onaylanan miktardan daha fazla alım yapamazsınız. Eğer daha fazla makineye ihtiyacınız varsa liste değişikliği yaparak bu makineleri onaylatmanız gerekir. Başvurduğunuz makineler teşvik sistemi açısından uygun değilse başvuru reddedilir. Bu durumda söz konusu makineleri KDV'li olarak alın ve diğer harcamalar listesine ekleyin.
 7. 7. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra eğer bina inşaat harcamalarında KDV İstisnasından yararlanacaksanız ilk iş vergi dairesine inşaat harcamaları listesiyle başvurun. Bu listeye tüm mal ve hizmetleri yazabilirsiniz. Fakat inşaat projesi ile uyumlu olacak şekilde doğru miktarlarda giriş yapılmalıdır. Uygun bulunan harcamalar için KDV'siz alım yapılması mümkündür.
 8. 8. Kredi, leasing ve finansman olanaklarını araştırın. Yatırım Teşvik Belgenizde faiz desteği varsa avantajlı koşullarda finansmana erişim imkanınız var demektir. Bu durumda eldeki sermayeyi etkin kullanabilmek için mutlaka finansman alternatiflerini değerlendirin. İster finansal kiralama ister yatırım kredisi için faiz desteğinden mümkünse tam olarak yararlanın.
 9. 9. Yatırım Teşvik Belgesi Aldıktan Sonra eğer yatırımcı bilgilerinde veya yatırımla ilgili karakteristik değerlerde bir değişiklik olursa belgeyi revize edin. Tüm değişiklikleri en kısa sürede geçerli belgelerle birlikte Yatırım Teşvik Belgenize işletin.
 10. 10. Yatırım döneminde vergi indiriminden yararlanmanız mümkündür. Yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen gelirlere vergi indirimi uygulanabilir. Ancak, yatırım döneminde indirim hakkınızın %80'ini kullanabilirsiniz. Bu %80'lik kısım ise vergi beyannamesinin verileceği döneme kadar gerçekleşen yatırım harcamaları tutarını aşmamalıdır.
 11. 11. Yatırımın tamamlanma süresine dikkat edin. Yatırım tamamlanmadan eğer belgenin süresi biterse mutlaka süre uzatımı başvurusu yapın. Bu başvuru ile sahip olduğunuz belgenin süresi 1,5 yıl daha uzayacaktır. Bu zaman içerisinde yatırımı tamamlamaya çalışın.
 12. 12. Süre uzatımı da dahil toplam yatırım süresi bittiğinde en geç 3 ay içerisinde yatırım tamamlama vizesi başvurusu yapın. Tamamlama vizesi başvurusunun ardından tevsi veya modernizasyon cinsi yeni bir belge anlamında hiçbir engel yoktur.
 13. 13. Yatırım tamamlama vizesi için eksperlerle iletişim halinde olun. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra temin edilen tüm makine teçhizatı eksperlere gösterin. Ayrıca mümkünse makine bazında çalışan sayısını gösterir istihdam dağılım çizelgesi hazırlayın.
 14. 14. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra temin edilen teşvikli makinelerin satılması, ihraç edilmesi ya da Yatırım Teşvik Belgesi sahibi bir başka yatırımcıya devri istenirse önce bakanlıktan ilgili işlem için satış izni, ihraç izni ya da devir izni alın.
 15. 15. Yatırım tamamlama vizesi yapılmış olsun ya da olmasın, Yatırım Teşvik Belgesi Onaylandıktan Sonra temin edilen teşvikli makineleri 5 yıl boyunca satılmaz, kiralanmaz, başka bir adreste kullanılmaz. Bu makinelerin bütünlüğünü bozmadan sürekli olarak yatırım yerinde bulundurmak, yalnızca yatırımcı tarafından amacına uygun şekilde kullanmak şarttır.
 16. 16. Teşvik mevzuatındaki tüm değişiklikleri takip edin. Teşvik mevzuatı sıklıkla değişen bir yapıya sahiptir. Bu değişikliklerin bazıları yatırımcı lehine bazıları da aleyhine sonuçlar doğurabilir. Lehe gelen hükümlerden yararlanmak için gerekli başvuruları yapın. Aleyhinize sonuç doğurabilecek hükümlere karşı önlem alın.
 17. 17. Yatırım Teşvik Belgesinin avantajlarını, haklarınızı ve destek unsurlarını iyi araştırın. Aynı zamanda belgeden doğan hükümlülüklerinizi de iyi bilin. Tüm bu yükümlülükleri zamanında yerine getirmeye dikkat edin.
 18. 18. Yatırımcı iradesi dışında yatırımın yapılamacağı haller olabilir. Bunlara mücbir sebep halleri adı verilir. Mücbir sebeple karşılaşmanız durumunda ikinci defa süre uzatımı alabilirsiniz. Bundan yararlanmak için mücbir sebeplerden en az birinin oluştuğunu gösterir belgelere ihtiyacınız vardır.
 19. 19. E-TUYS ve Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm işlemler yasal sonuçları olan hukuki işlemlerdir. Bilmediğiniz konularda risk almayın. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra da danışmanlık desteği alabilirsiniz. Her aşamada ve teşviklerle ilgili her konuda bize danışabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Tarihler

Yatırım Teşvik Belgesi süre kısıtları olan bir belgedir. Tüm teşvik uygulamalarında belirli süreler bulunur. Bu önemli tarihlere dikkat etmek önemlidir. Bazı tarihlerden sonra teşvikli alım yapılamaz. Bazı tarihlerde ise özel işlemler yapılmalıdır. Aksi halde belgenin iptaline dahi gidilebilir. Yatırım Teşvik Belgesi Alındıktan Sonra dikkat edilmesi gereken önemli tarihler aşağıda listelenmiştir.

 1. 1. Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı yatırım süresine dikkat edin. Bu süre tamamlandığında yatırım devam ediyorsa süre uzatımı alınması şarttır. Süre uzatımının da tamamlanması ile birlikte yatırım dönemi son bulur.
 2. 2. Yatırım dönemi son bulduğunda en geç 3 ay içerisinde yatırım tamamlama vizesi başvuru yapmak gerekir. Aksi halde Yatırım Teşvik Belgesi re'sen iptal edilecektir. Her ay 40 ila 70 adet belgenin iptali yapılmaktadır. Bunlardan biri olmamak için çok dikkatli olmak gerekir.
 3. 3. Makinelerin satış yasağına ilişkin tarihlere dikkat edin. Bu tarihler dolmadan kesinlikle makine satışı yapmayın. Faaliyet zorunluluğu süresini tamamlayan makinelerin satışı serbesttir.
 4. 4. Destek unsurlarının uygulanacağı sürelere dikkat edin. Tüm desteklerin bir üst sınırı vardır. Desteklerin uygulanacağı süre sınırlarını aşmamaya dikkat edin.
 5. 5. Yatırım dönemi boyunca SGK prim borçlarının, vergi borçlarının, kredi veya finansal kiralama varsa bunların son ödeme tarihlerine dikkat edin. Bunların tarihlerinin geçmesi durumunda bazı desteklerin ödenmesiyle ilgili sorun yaşanacaktır.