YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI
Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı ülkemiz sınırları içerisinde yatırım yapan veya planlayan bir yatırımcının teşvikler ve devlet desteklerinden en yüksek oranda yararlanması için yürütülecek faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler projelendirme ve başvuru aşaması ile başlar, yatırım dönemi boyunca devam eder ve yatırım tamamlama vizesi ile birlikte son bulur. Bahsi geçen tüm yatırım aşamalarında ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin eksiksiz ve hızlı bir biçimde yürütülmesi için Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığının doğru bir biçimde uygulanması çok önemlidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI NEDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı bir yatırımcının teşvik uygulamaları açısından ihtiyaç duyduğu tüm projelendirme, başvuru, süreç takibi, dosyalama ve fizibilite gibi kapsamlı çalışmalar bütünüdür. Yatırım teşvikleri ile birlikte diğer birçok devlet desteği bulunmaktadır. Öncelikle bunlardan uygun olanı tespit ederek mevzuata uygun bir biçimde proje dosyasının oluşturulması, başvurunun yapılması, sürecin yönetilmesi ve sonuçlandırılması Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığının kapsamındadır. Bu sürecin bürokratik ilişkiler ve mevzuat uyumu açısından da hassas bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu işlemler temelde bir destekleme mekanizması olmasına rağmen yanlış yönetilmesi durumunda yararlanılan desteklerden daha fazla ceza ödenmesi ile son bulabilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI NELERİ KAPSAR

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı aslında yatırımcının ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek bir faaliyettir. Bu süreç henüz yatırım planlama aşamasında başlatılmalıdır. Bazı durumlarda özellikle projelendirme aşamasında yapılacak önemli hatalar nedeniyle yatırımcılar genellikle birçok destekten eksik yararlanmaktadır. Bu nedenle, yatırım danışmanı ile birlikte projelendirme sürecinin yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığının kapsamı;

 • Planlama ve projelendirme
 • Ön Fizibilite ve fizibilite çalışmaları
 • Yararlanılabilecek yatırım teşvikleri ve devlet desteklerinin tespit edilmesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu
 • Yerli makine ve teçhizat alımları ile faturalandırma
 • İthalat işlemleri
 • Revizyonlar
 • Yatırım tamamlama vizesi ve ekspertiz işlemleri
 • Vergi, SGK, diğer teşvikler ve desteklerden tam yararlanma
 • Kurum ile ilişkiler ve mevzuat uyumu çalışmaları
 • gibi tüm çalışmaları kapsamaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANI KİMDİR

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanı başta teşvik uygulamaları ile ilgili mevzuatları ve daha sonra bunları tamamlayıcı diğer mevzuatları detaylı bir biçimde bilmeli ve değişiklikleri takip etmelidir. Ayrıca, sektörlere ilişkin temel seviyede üretim bilgisi, temel muhasebe uygulamaları, işletme ilkeleri ve ekonomik analiz prensiplerine hakim olmalıdır. Bu bilgiler ışığında E-TUYS adı verilen elektronik sistem üzerinde yeterince işlem yapmış ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olmalıdır. Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı hizmeti sunan kişi ya da kuruluşların mutlaka sürecin tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYAR

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığına ülkemizde yatırım planlayan kişi ya da kuruluşlar, belge almak isteyenler, mevcut belgelerini daha etkin bir biçimde kullanmak ve teşviklerden tam olarak yararlanmak isteyenler, mevzuatsal bir hata yapmak istemeyen ve tüm sürecin profesyonel bir biçimde yönetilmesini isteyenler ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi, belirli bir mevzuatı, uygulama alanı, kapsamı ve sistemi olan düzenlemelerden yararlanılması için konusunda uzman ve deneyimli bir danışman tavsiye edilmektedir.

 

BİZE DANIŞIN

"Yatırım Teşvik Belgesi" ve "Teşvik Uygulamaları" ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Kaynak gösterilerek ve bu sayfaya link verilerek alıntı yapılabilir. Sayfada yer alan bilgilerin bu şekildeki kullanım haricinde alınması ve yeniden kullanılması yasaktır.