Yatırım Teşvik Belgesi Ağustos 2023 İstatistikleri Açıklandı

12 Kasım 2023 İstatistikler Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılı Ağustos ayına ilişkin Yatırım Teşvik Belgeleriyle ilgili resmi istatistik yayımlandı. Bu verilere göre 1 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki 1 aylık dönemde düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal belgeleri ilişkin veriler paylaşıldı. Bu veriler toplam sabit yatırım tutarı, istihdam, makine ithalatı gibi önemli ekonomik göstergeleri içermektedir. Ayrıca, belgelerin sektörel ve bölgesel dağılımları diğer yatırımcılar için çok önemli göstergelerdir.

2023 Ağustos ayından 1.301 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 78,9 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 25.377 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, E-TUYS sisteminden çektiği verilere dayalı olarak aylık bazda Yatırım Teşvik Belgeleri Listelerini açıklamaktadır. Bu listelerde düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen belgelere ilişkin veriler bulunmaktadır. Bu veriler Resmi Gazete'de Tebliğ şeklinde yayımlanmaktadır.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri aslında henüz proje aşamasındaki yatırımlarla ilişkilidir. Bu belgelerde kayıtlı değerlerin büyük bölümü yatırım dönemi boyunca değişikliğe uğrar. Çok defa revizyonlar yapılarak bu değerler yıllar içerisinde güncellenir. Ancak yine de yatırım ortamına ilişkin ipuçları ve bazı öngörüler sağlar.

2023 yılının Ağustos ayında 1.301 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek yatırımcı firmalara teslim edilmiştir. Bu belgelerde 78.956.774.642 TL yatırım öngörülmüştür. Bu projelerin gerçekleşmesi için 667.312.802 $ ithal makine ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca, bu projeler tamamlandığında 25.377 kişi için istihdam sağlanacaktır.

Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Tamamlama vizesi yapılan projeler ise öngörünün ötesinde gerçekleşmiş değerlerdir. Bu projeler için yatırım yerinde inceleme yapılmış ve harcamaların gerçek olduğu belirlenmiştir. Bu özelliği sayesinde tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin değerler çok daha anlamlıdır.

2023 Ağustos ayında 287 adet belgenin de tamamlama vizesi yapılmıştır. Bu kapsamda tespit edilen sabit yatırım tutarı 7.421.237.258 TL, gerçekleşen makine ithalatı ise 424.974.443 $ olarak kaydedilmiştir. Bu yatırımlar kapsamında 16.132 kişi için istihdam sağlanmıştır.

Tamamlanan yatırım değerleri fiilen gerçekleşmiş verilere dayalıdır. 2023 yılı Ağustos döneminde gerçekleşen 7.421 Milyar TL seviyesindeki yatırım sayesinde tam 16.132 kişi istihdam edilmiştir.

İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılı Ağustos döneminde ise 41 adet Yatırım Teşvik Belgesinin iptali yapılmıştır. Bu belgelerde yer alan yatırım tutarı 985.561.981 TL, istihdam değeri ise 1.201 kişidir. Kısmen tamamlanmış olan yatırımlar için düzenlenen belgeler iptal edildiğinde yararlanılan destekler geri alınır. Bu durumda, yatırımcılar bir de ilave cezalar ödemek durumunda kalırlar.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 12/11/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32367
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.