Yatırım Teşvik Belgesi Haziran 2023 İstatistikleri Açıklandı

21 Ağustos 2023 İstatistikler Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılı Haziran ayına ilişkin Yatırım Teşvik Belgeleriyle ilgili resmi istatistik yayımlandı. Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 1 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen, iptal edilen ve tamamlama vizesi yapılan belgelere dair veriler açıklandı. İstatistiklerde, toplam yatırım tutarı, ithal makine ve teçhizatın dolar değerine yer verilmiştir. Ayrıca, 2023 aylık Yatırım Teşvik Belgelerinin sektörel dağılımı, yatırım illeri ve istihdam değerleri de açıklanmıştır. 2023 Haziran Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm istatistikler aşağıda detaylarıyla açıklanmıştır.

2023 Haziran ayından 1249 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 69,8 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 32.098 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

Yatırım Teşvik Belgesi istatistikleri, E-TUYS adı verilen elektronik teşvik sisteminden alınan verilere göre derlenmektedir. Bu verilere göre 2023 yılının Haziran ayında ülkemizde planlanan yatırımlara ilişkin birçok detay paylaşılmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi istatistikleri, yatırım ortamı ile ilgili çok önemli göstergeler sunar. Aynı zamanda, ülkemizde sektörel gelişim hızı ile ilgili de ipuçları verir. Bunların yanı sıra, bir ülke için çok önemli bir ekonomik gösterge olan istihdam için anlamlı veriler de sunar. Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerini hem yatırımcılar hem de ülkemiz ekonomisini takip eden kişiler yakın inceleme altına almalıdır.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Haziran 2023 döneminde birçok firma teşvik almıştır. Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, kooperatifler ve diğer birçok yapı teşviklerden yararlanmaktadır. Belirtilen dönem verilen Yatırım Teşvik Belgelerine bakıldığında ağırlıklı olarak sermaye şirketlerinin yatırımcı olduğu görülmektedir. Ayrıca, tarım, hayvancılık, imalat, enerji ve hizmetler sektörlerinde bir dağılım olduğu görülmektedir. İmalat sanayi yatırımlarının payı her dönem olduğu gibi Haziran 2023 döneminde de fazladır.

Bakanlık verilerine göre 1- 30 Haziran 2023 döneminde, 1.249 adet Yatırım Teşvik Belgesi verilmiştir. Bu belgeler için sunulan toplam proje değeri 69.821.111.863 Türk Lirasıdır. Yatırımlarda kullanılacak ithal makine ve teçhizat tutarı ise 1.095.222.977 ABD Dolarıdır. Söz konusu makine teçhizatın büyük bölümü için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmıştır. Bu yatırımlar tamamlandığında 32.098 kişi için iş imkanı sağlanmış olacaktır.

Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 Haziran ayı boyunca 243 adet belgenin de tamamlama vizesi yapılmaktadır. Yatırım tamamlama vizeleri için bakanlık uzmanlarınca yerinde inceleme yapılır. Bu incelemeye ekspertiz adı verilir. Daha sonra gerçekleşen değerler dikkate alınacak Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesi yapılır. Bu işlemin anlamı söz konusu yatırımın tamamlandığıdır. 2023 yılının Haziran ayında tamamlanmış 243 yatırımın tespiti yapılmıştır. Gerçekleşen toplam yatırım tutarı 9.867.135.983 Türk Lirasıdır. Bu yatırımlarda çalışan personel ise 12.605 kişi olarak istihdam edilmiştir. Ayrıca bu yatırımlarda kullanılmak üzere 709.838.944 ABD Doları makine ithal edilmiştir.

Tamamlanan yatırım değerleri fiilen gerçekleşmiş verilere dayalıdır. 2023 yılı Haziran döneminde gerçekleşen 9,867 Milyar TL seviyesindeki yatırım sayesinde tam 12.605 kişi istihdam edilmiştir.

İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Haziran ayında ayrıca bazı belgeler de iptal edilmiştir. Kısmen tamamlanan veya hiç yapılmamış bazı yatırımlar için verilen belgelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. Haziran 2023 döneminde iptal edilen belge sayısı 27 adettir. Bu yatırımların toplam değeri 843.167.035 Türk Lirasıdır. Ayrıca, bu belgeler kapsamında öngörülen istihdam ise 1.026 kişidir. Bu yatırımlar tamamlanmadığı için belirtilen istihdam da sağlanamamıştır.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 21/08/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32286
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.