Deprem Bölgesine Teşvik Kolaylıkları; Kredi ve Finansman Avantajları

9 Mart 2023 Mevzuat Değişiklikleri Karar Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi tüm bölgelerde çok önemli birçok avantaj sağlamaktadır. Bilindiği üzere, teşvik sistemi bölgesel bazda yapılandırılmıştır. Dolayısıyla bazı bölgelerde daha fazla, diğer bölgelerde görece daha az yoğunlukta uygulanmaktadır. Depremden etkilenen doğu illerine genellikle çok yüksek oranda destek sağlanmaktadır. Bu nedenle, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş ve çevre illeri için yatırım teşvikleri son derece önemlidir. Deprem bölgesindeki illerde yapılacak yatırımlar için ilave süre verilmesi ile kredi, finansman ve finansal kiralama (leasing) yönünden önemli kolaylıklar sağlanmıştır.

Depremden etkilenen iller ve ilçelerdeki yatırımlar için fazladan süre uzatımı, faiz ve kar payı desteği ile kredi, finansman ve finansal kiralama işlemlerinde kolaylıklar sağlanmıştır.

Deprem Bölgesine 3 Yıl İlave Süre

Kahramanmaraş merkezli deprem tarihi olan 6/2/2023 öncesinde müracaat edilen veya bu tarihte açık olan belgeler için talep alınmaksızın 3 yıl ilave süre verilmiştir. Bu süre uzatımından yararlanacak il ve ilçeler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.

Hatırlatma: 2020 yılında pandemi nedeniyle tamamlanamayan veya yarım kalan yatırımlar için talep üzerinde iki yıla kadar ilave süre verilmişti. Bu süre uzatımından yararlanılmış olması, şimdi sağlanan ilave üç yıllık süre uzatım hakkından yararlanılmasına engel teşkil etmez. Ayrıca, belge kapsamında olağan şartlarda belgedeki sürenin yarısı kadar süre uzatımı alınmış olması, deprem kapsamında sağlanan ilave üç yıllık süre uzatımından yararlanılmasına engel teşkil etmez.

Faiz ve Kar Payı Desteği Ödemelerinde Kolaylık

Deprem bölgesindeki yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde teşvik yönünden işlem tahsis edilmez. Normal şartlarda yatırım kredisi veya finansal kiralama borçlanmalarında geri ödemelerde sorun yaşandığında faiz ve kar payı desteği kesilmekteydi, ancak bu Karar değişikliği ile deprem bölgesinde geri ödeme yükümlülüğü aksamış olsa da faiz ve kar payı desteği kesilmez, vadesinden sonra ödeme yükümlülüğü yerine getirildiğinde, vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek faiz ve kar payı destek ödemesi yapılır.

Kullanılan kredinin kalan kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.

Bu avantajdan yararlanacak yatırımlar depremden etkilenen il ve ilçelerdeki mevcut yatırımlar ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak başvurulara istinaden bu il ve ilçelerde düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri için geçerlidir. Bu uygulamalar deprem bölgesindeki yatırımlarının nakit akışının bozulmaması için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Hangi İl ve İlçeler Bu Kapsamdadır?

Bu kapsamda sağlanan destek, avantaj ve kolaylıklar depremden etkilenen il ve ilçeler için uygulanacaktır. Hangi il ve ilçelerin bu kapsamda yer aldığı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İl İlçe
Adana Tüm İlçeler
Adıyaman Tüm İlçeler
Diyarbakır Tüm İlçeler
Elazığ Tüm İlçeler
Gaziantep Tüm İlçeler
Hatay Tüm İlçeler
Kahramanmaraş Tüm İlçeler
Kilis Tüm İlçeler
Malatya Tüm İlçeler
Osmaniye Tüm İlçeler
Şanlıurfa Tüm İlçeler
Sivas Gürün

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Değişiklik Yapılan Ana Karar: 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi: 10/3/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32128
Karar Tarihi: 9/3/2023
Karar Sayısı: 6923
Karar Türü: Cumhurbaşkanı Kararı
Kararın Adı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Söz konusu Karar'ın yayımlandığı Resmi Gazete'ye erişim için tıklayın.