Yatırım Teşvik Belgesi Mart 2023 İstatistikleri Açıklandı

7 Mayıs 2023 İstatistikler Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılı Mart ayında düzenlenen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili birçok önemli bilgi açıklandı. 2023 yılı mart ayında düzenlenen ve tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin firma bilgileri, belge sayısı, yatırım yeri, yatırım konusu ve öngörülen istihdam gibi bilgiler de açıklanmıştır. Bunlarla birlikte iptal edilen belgelerin sayısı, gerçekleşmeyen yatırım tutarı ve sağlanamayan istihdam verileri de yayımlanmıştır.

2023 Mart ayından 1.427 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 91 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 32.406 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili önemli veriler yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Tebliğler ile düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen belgelere ilişkin birçok bilgi ilan edilmektedir.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Düzenlenen belgelere ilişkin veriler ülkemiz sanayi ve yatırım profili açısından önemli ipuçları vermektedir. Son dönemde, tüm sektörlerde yatırımlar ciddi anlamda hızlanmıştır.

Resmi verilere göre 2023 yılı Mart ayından toplamda 90.458.668.659-TL yeni yatırım planlanmaktadır. Planlanan yatırımlar için 1.427 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür. Bu yatırımlar kapsamında ithal edilecek makine değerinin ise 1.637.792.932 ABD Doları olması beklenmektedir.

Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Düzenlenen belgelerle birlikte, 2023 yılının Mart ayı boyunca 425 adet yatırım teşvik belgesi için ekspertiz ve tamamlama vizesi işlemleri yapılmıştır. Bunun anlamı, 10.646.454.065-TL sabit yatırım tutarına sahip yatırımın gerçekleşmiş olmasıdır. Bu yatırımların tamamlanması sırasında 748.692.225 ABD Doları makine ithalatı gerçekleşmiştir. Ayrıca, tamamlama vizesi yapılan belgeler kapsamında belirlenen istihdam da son derece gerçekçidir. Bu istihdama bakılarak 2023 mart ayında ülkemiz yatırımcılarının 20.914 kişi ilave istihdam sağladığı söylenebilir.

Tamamlanan yatırımlara ilişkin verilere bakıldığında ülkemiz yatırımcılarının 2023 mart ayında yaklaşık 21 bin kişi için ilave istihdam imkanı sağladığı görülmektedir.

İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Diğer taraftan, iptal edilen belgelere ilişkin resmi veriler de açıklanmıştır. Bunun anlamı ise gerçekleşmeyen ya da herhangi bir nedenle tamamlanamayan yatırımlardır. Verilere göre, 2023 mart ayında 43 adet yatırım için önceden düzenlenmiş olan teşvik belgesi iptal edilmiştir. İptal edilen toplam yatırım miktarı 1.191.220.745-TL, gerçekleşmeyen ilave istihdam ise 2.494 kişi olarak belirtilmiştir.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 7/5/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32183
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.