Yatırım Teşvik Belgesi Mayıs 2023 İstatistikleri Açıklandı

16 Temmuz 2023 İstatistikler Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılı Mayıs ayına ilişkin Yatırım Teşvik Belgeleriyle ilgili resmi istatistik yayımlandı. Bu veriler Bakanlık tarafından yayımlanan Tebliğlere dayalıdır. Aylık bazda Resmi Gazete'de yayımlanan veriler ülkemiz yatırım ortamıyla ilgili önemli ipuçları verir. Bu kapsamda, planlanan, tamamlanan ve iptal edilen yatırım teşvik belgeleri açıklanmıştır. Belirtilen üçlü bazda yatırım tutarı, ithal makine değeri ve istihdam sayıları da paylaşılmıştır. Resmi verilere göre, Mayıs 2023 için istatistikler eşliğinde yatırım teşvik alan firmaların bilgileri sayfamızda paylaşılmıştır.

2023 Mayıs ayından 1503 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 83 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 27.938 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

E-TUYS sisteminden çekilen veriler kapsamında, yatırım teşvik alan firmaların çeşitli detay bilgileri de paylaşılmaktadır. 1 Mayıs - 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen, tamamlanan ve iptal edilen belgelerin sermaye durumu, sektörel dağılımı, kapasiteleri gibi konulara da yer verilmiştir. Ülkemiz yatırım profilinin iyi anlaşılması açısından bu istatistikler çok önemlidir. Düzenlenen belgelerin sektörel dağılımına bakıldığında tarım, hayvancılık, turizm, eğitim, hizmetler, enerji, madencilik ve imalat sanayi yatırımları bulunmaktadır. Sektörel dağılımda ise ağırlık imalat sanayi ve enerji yatırımlarındadır.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

Belirtilen dönemin detaylarına bakıldığında yerli ve yabancı sermayeli çok sayıda firmanın yatırım projeleri yer almaktadır. Bu yatırımlar ağırlıklı olarak sermaye şirketlerince yapılmaktadır. Öte yandan, şahıs işletmeleri ve gerçek kişiler de birçok yatırım projesi kapsamında teşvik almıştır.

Resmi verilere göre 2023 yılı Mayıs ayından düzenlenen belge sayısı 1503 adet, bu belgelerde kayıtlı sabit yatırım tutarı ise tam olarak 83.424.263.869 Türk Lirasıdır. Bu yatırımlar tamamlandığında yatırım bölgelerinde 27.938 kişi için iş imkanı sağlayacaktır. İstihdamın yanı sıra bu yatırımların gerçekleşmesi için 1.011.637.869 ABD Doları ithalata ihtiyaç bulunmaktadır. Bazı makinelerin yerli temini mümkün olurken, bazı makinelerin yalnızca ithal temin edilmesi gerekmektedir.

Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 Mayıs ayı boyunca 294 adet belgenin de tamamlama vizesi yapılmaktadır. Yatırım tamamlama vizeleri genellikle bakanlık uzmanlarının yatırım yerinde yapacağı ekspertiz ile gerçekleşir. Bu yatırımlar bir öngörü değerinden ziyade gerçekleşen değere sahiptir. Tamamlanan 294 adet yatırım projesi kapsamında 5.584.072.949 Türk Lirası yatırım tamamlanmış, bu tesislerde kullanılmak üzere 317.636.482 ABD Doları ithalat tamamlanmıştır. Ayrıca, bu projelerde çalışmak üzere 14.465 kişi istihdam edilmiştir.

Tamamlanan yatırım değerleri fiilen gerçekleşmiş verilere dayalıdır. 2023 yılı Mayıs döneminde gerçekleşen 5,6 Milyar TL seviyesindeki yatırım sayesinde tam 14.465 kişi istihdam edilmiştir.

İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri

2023 yılının Mayıs ayında tamamlanan ve düzenlenen belgelerle birlikte, bir kısım belge de iptal edilmiştir. Yatırım projelerinin çeşitli nedenlerle gerçekleşmemesi durumunda, bu yatırımlar için alınan belgeler de iptal edilir. 2023 yılının aynı döneminde iptal edilen belge sayısı 61 adet, yapılmayan yatırım tutarı ise 1.108.905.832 Türk Lirasıdır. Söz konusu belgeler kapsamı yatırım tamamlanmış olsa bugün 2.055 kişi için iş imkanı sağlanması da mümkün olacaktı.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 16/07/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32250
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.