Yatırım Teşvik Belgesi Ocak 2023 İstatistikleri Açıklandı

6 Mart 2023 İstatistikler Tebliğ Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılının Ocak ayında düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin önemli bazı istatistiki bilgiler açıklandı. 2023 senesinin Ocak ayında düzenlenen 1.496 adet yatırım teşvik belgesi kapsamında 83.093.049.808-TL sabit yatırım tutarı öngörülmüş, 34.131 kişilik ilave istihdam sağlanması planlanmıştır. Bunun yanı sıra 276 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmış, 67 adet teşvik belgesi ise iptal edilmiştir.

2023 Ocak ayında 1.496 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 83 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 34.131 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri - Ocak 2023

1 Ocak - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili istatistiki detaylar açıklandı. Buna göre, 2023 senesinin Ocak ayında düzenlenen 1.496 adet yatırım teşvik belgesi kapsamında 83.093.049.808 Türk Lirası sabit yatırım öngörülmüş, üretimin gerçekleşmesi için 1.264.758.946 ABD Doları makine ithalatı yapılması planlanmıştır. Eğer tüm yatırım planları gerçekleşirse beklenen istihdam ise 34.131 kişi olacaktır.

Tamamlama Vizesi Yapılan Belgeler - Ocak 2023

Düzenlenen belgelerle birlikte tamamlama vizesi yapılan belgeler de açıklanmıştır. Yatırım teşvik belgesi aslında öngörü değerleri içeren belgelerdir. Öte yandan, tamamlama vizesi yapılan belgeler gerçekleşmiş sayılır ve daha gerçekçi verilerdir. Bu nedenle, tamamlama vizesi yapılan belgelerin verileri daha önemlidir. 1-31 Ocak 2023 döneminde tamamlama vizesi yapılan belge sayısı 276 adet olup, bu belgeler kapsamında 3.259.069.752 Türk Lirası yatırım gerçekleşmiş, 229.320.138 ABD Doları makine ithal edilmiş, 14.080 kişi için istihdam imkanı sağlanmıştır.

1-31 Ocak 2023 döneminde tamamlama vizesi yapılan belge 276 adet, gerçekleşen yatırım 3 milyar Türk Lirasından fazla, sağlanan istihdam ise 14 bin kişiden biraz daha yüksektir.

İptal Edilen Belgeler - Ocak 2023

Düzenlenen ve tamamlama vizesi yapılan belgelerin yanı sıra, gerçekleşmeyen yatırımlar için verilen teşvik belgeleri de iptal edilmektedir. Belge iptal işlemlerinde bazı durumlarda cezai yaptırımlar ve faizler de uygulanmaktadır. Ancak bir yatırım harcaması yapılmamış ise genellikle herhangi bir cezai işlem tahsis edilmemektedir. 2023 yılının Ocak ayında iptal edilen belge sayısı 67 olup, 965.689.497 Türk Lirası yatırım ve 2.255 kişilik ilave istihdam gerçekleşmemiştir.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 6/3/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32124
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.