Yatırım Teşvik Belgesi Şubat 2023 İstatistikleri Açıklandı

26 Mart 2023 İstatistikler Tebliğ Yatırım Teşvik Belgesi

2023 yılının Şubat ayından düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili çeşitli sayısal veriler açıklandı. Bu verilere göre 2023 yılının Şubat ayı içerisinde düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen belge sayıları açıklandı. Ayrıca, bu kapsamda öngörülen toplam sabit yatırım tutarı, beklenen istihdam ve temin edilmesi planlanan ithal makine teçhizat tutarı gibi birçok önemli gösterge de kamuoyu ile paylaşıldı.

2023 Şubat ayında 1.183 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında toplam 44 Milyar TL sabit yatırım tutarı ve 20.521 kişi ilave istihdam sağlanması öngörülmüştür.

Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri - Şubat 2023

1 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili birçok sayısal veri yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Tebliğler ile düzenlenen, tamamlama vizesi yapılan ve iptal edilen belgelere ilişkin birçok bilgi ilan edilmektedir.

Resmi verilere göre 2023 yılı Şubat ayından toplamda 1.183 yeni yatırım projesi teşvik belgesine bağlanmaya uygun bulunmuştur. Bu yatırımlar birçok farklı destek unsurundan yararlanacak şekilde çeşitli teşvik sistemleri altında desteklenmektedir. İmalat, hizmet, enerji gibi çok çeşitli alanlarda yatırımlar bulunmaktadır.

Bu belgeler kapsamında öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 44.441.912.245 Türk Lirası, ithal edilmesi planlanan makine ve teçhizat tutarı 909.625.652 ABD Doları, sağlanması planlanan yeni istihdam ise 20.521 kişidir.

Tamamlama Vizesi Yapılan Belgeler - Şubat 2023

Düzenlenen belgelerin yanı sıra tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgeleri de duyurulmuştur. Bu verilere göre şubat 2023 döneminde 259 adet belgenin tamamlama vizesi yapılmıştır. Bu belgeler kapsamında 3.962.160.426 Türk Lirası yatırım tamamlanmış, 268.010.738 ABD Doları makine ithalatı gerçekleşmiş, 12.279 kişi ilave istihdam sağlanmıştır. Tamamlama vizesi değerleri aslında gerçekleşen değerlerdir. Bu nedenle, öngörüden ziyade güvenilir ve gerçekçi veriler kabul edilmektedir. Bu nedenle, tamamlama vizesi yapılan belgelerle ilgili istatistikler birçok uzman tarafından daha değerli kabul edilmektedir.

1-28 Şubat 2023 döneminde tamamlama vizesi yapılan belge 259 adet, gerçekleşen yatırım neredeyse 4 milyar Türk Lirası, sağlanan istihdam ise 12 bin kişiden fazladır.

İptal Edilen Belgeler - Şubat 2023

Önceden düzenlenen birçok yatırım ise çeşitli nedenlerle gerçekleşememektedir. Bunların birçoğu iptal edilmekte ve yatırım projeleri ne yazık ki tamamlanamamaktadır. 1-28 Şubat 2023 döneminde 43 adet yatırım projesi için düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgesi iptal edilmiştir. Bu dönemde vazgeçilen yatırım tutarı 1.861.159.568 Türk Lirası, sağlanamayan istihdam ise 1.465 kişidir.

Önemli Uyarı! İptal edilen belgelerin bazıları için mevzuata uygun koşullar altında iptal kaldırma işlemi yapılması ve tüm cezaların ve faizlerin silinmesi mümkündür.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete Tarihi: 26/3/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32144
Düzenlenen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
Tamamlama vizesi yapılan belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.
İptal edilen belgelere ilişkin Tebliğ'e erişim için buraya tıklayın.