Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı %20 Seviyesine Artırıldı

7/3/2023 Mevzuat Değişiklikleri Karar Yatırım Teşvik Belgesi

7 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Karar ile KDV oranı yeniden belirlendi. Buna göre birçok mal ve hizmette uygulanan Katma Değer Vergisi yani KDV %20 seviyesine çıkarılmıştır. Önceden Katma Değer Vergisi %1, %8 veya %18 şeklinde çeşitli şekillerde uygulanmaktaydı. Yatırımcılar için ise genellikle temin edilecek mal ve hizmetler %18 oranında KDV'ye tabi idi. Fakat son düzenleme ile tüm mal ve hizmetlerin KDV oranı %20 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihden itibaren tüm yatırımcılar temin edecekleri mal ve hizmetlere KDV ödemeleri halinde bu oran %20 olarak uygulanacaktır. Ödenme şartları ve diğer detaylar aşağıda açıklanmıştır.

10 Temmuz 2023 tarihinten itibaren mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi yani KDV oranı %20 seviyesine yükseltilmiştir.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma Değer Vergisi ya da kısaca KDV tüm mal ve hizmetlere uygulanan dolaylı bir vergidir. Dünyada birçok ülkede katma değer üzerinden alınan vergiler mevcuttur. KDV, tüketicinin bir mal veya hizmeti satın alırken ödediği vergidir ve genellikle ürünün veya hizmetin fiyatına dahil edilir. Bu vergi, bir ürünün üretim ve dağıtım süreci boyunca eklenen değer üzerinden hesaplanır ve her aşamada vergilendirme yapılır.

KDV İstisnası Nedir?

KDV İstisnası ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan bir destek unsurudur. Bu destek unsurundan yalnızca belge kapsamında onaylanan makine ve teçhizat yararlanmaktadır. Onaylanan listelerde bulunmayan hiçbir makine için KDV istisnası uygulanması mümkün değildir. Gerek ithal gerekse yerli listelerde yer alan her çeşit makine ve bunlarla ilişkili teçhizat KDV ödenmeden temin edilebilir.

Yeni KDV Oranı Hangi Harcamalara Uygulanacak?

Yeni düzenleme ile yürürlüğe giren %20 KDV oranı teşvik dışı alımlara uygulanacaktır. Bilindiği üzere, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makine ve teçhizat listeleri onaylanmaktadır. Onaylı listelerde yer alan makineler ise KDV İstisnasından yararlanacak şekilde temin edilmektedir. Bunun anlamı, söz konusu makinelere uygulanan KDV oranı ne olursa olsun, KDV ödenmeden makine alınabileceğidir.

Öte yandan bazı alımlar ise teşvik dışında tutulmuştur. Bu alımlar için uygulanacak KDV oranı %20 seviyesine çıkmış durumdadır. Yani, Yatırım Teşvik Belgesine sahip olan bir yatırımcı da onaylı listelerinde yer alan makinelere %20 oranında KDV ödemek durumundadır.

Makine ve teçhizatın yanı sıra, bina inşaat ve diğer harcamaların da bir çoğunda Katma Değer Vergisi ödenmektedir. Bu mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranında, dolayısıyla ödenecek toplam KDV tutarında da 2 puanlık bir artış görülmektedir.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Cumhurbaşkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 7/7/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32241
Kararname Tarihi: 6/7/2023
Kararname Numarası: 7346
Söz konusu Karar'ın yayımlandığı Resmi Gazete'ye erişim için tıklayın.