Bölgesel destekler, Türkiye'nin belirli bölgelerindeki yatırımcılara değişen oranlarda sağlanan teşviklerdir. Bu teşviklerin amacı, bu bölgelerdeki ekonomik faaliyetleri canlandırmak, yatırımları artırmak ve istihdamı desteklemektir. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları, teşvik verilecek bölge ve yatırım tutarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki konular bölgesel desteklerden yararlanabilir.

 • Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
 • Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)
 • Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)
 • Giyim eşyası imalatı
 • Derinin tabaklanması ve işlenmesi
 • Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)
 • Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
 • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
 • Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
 • Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
 • Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı
 • Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
 • İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
 • Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
 • Patlayıcı madde imalatı
 • İç ve dış lastik imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)
 • Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
 • Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı
 • Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı
 • İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı
 • İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar
 • Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
 • Metal eşya
 • Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
 • Makine ve teçhizat imalatı
 • Sınai kalıp
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 • Elektrikli makine ve cihazları imalatı
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 • Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
 • Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
 • Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
 • Motosiklet ve bisiklet üretimi
 • Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)
 • Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)
 • Oteller
 • Öğrenci yurtları
 • Soğuk hava deposu hizmetleri
 • Lisanslı depoculuk
 • Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
 • Hastane yatırımı, huzurevi
 • Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
 • Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
 • Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
 • Seracılık