Deprem Bölgesi İçin Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Tebdirlere Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesi

12/3/2023 Mevzuat Değişiklikleri Kararname Yatırım Teşvik Belgesi

Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Karar ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında bölgesel kalkınma ve yatırım teşvikleriyle ilgili alınan birçok tedbir vardır. Bu tedbirlerin asıl amacı bölgenin kalkınma ve yatırım ihtiyaçlarının daha fazla desteklenmesidir. Bu kapsamda, kalkınma ajanslarınca yürütülen bazı faaliyetler, yatırım teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler ve Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki uygulamalar düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile OHAL kapsamındaki deprem bölgesi illeri için kalkınma ve yatırım teşvikleriyle ilgili birçok uygulamada kolaylıklar sağlanmıştır.

Bölgesel Kalkınma Tedbirleri

Bu Kararname ile kalkınma ajanslarına aşağıdaki yetkiler verilmiştir:

  1. OHAL illerindeki kalkınma ajanslarının yönetim kurulu toplantıları üç ay süreyle yapılmayacak, yönetim kurulu yetkilerinin tamamı genel sekreterler tarafından kullanılacaktır.
  2. OHAL bölgesi dışındaki kalkınma ajansları da OHAL illerinin kalkınma ve ihya faaliyetlerine destek olmak amacıyla çeşitli destek programları uygulayabilecektir.
  3. Kalkınma ajansları, OHAL ilan edilen iller yararına ve OHAL süresince kiralama ve satın alma yapabilecektir. Ancak, taşınmazların alımı ve kiralanması bu kapsam dışında tutulmuştur.

Yatırım Teşvik Tedbirleri

Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlarla ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. Genel teşvik uygulamaları kapsamında süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış belgeler için talep alınmaksızın yatırım tamamlanmış sayılacaktır.
  2. Genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım süresi devam eden belgeler için ise yürürlük tarihi itibarıyla üç ay içinde talep edilmesi halinde yatırım tamamlanmış sayılacaktır.
  3. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki tamamlama vizesi yapılmamış belgeler, yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde, belgedeki destekler durdurularak ancak yararlanılan destekler geri alınmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılır.

Bu maddeden yararlanmak isteyen yatırımcılar için belgedeki kayıt ve koşullar aranmaz. Yatırım mevcut hali ile tamamlanmış sayılır.

Cazibe Merkezleri Programı Tedbirleri

Belirlenecek il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara yönelik Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi için alınması gereken "Değerlendirme Komitesi Kararı" aranmaz. Buna göre doğrudan program kapsamında belge vermek mümkün hale gelmiştir.

Güncelleme: Kararname'de yer alan belirlenecek il ve ilçeler 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cazibe Merkezleri Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile belirlenmiştir. Söz konusu il ve ilçeler listesine erişim için buraya tıklayın.

Künye Bilgileri

İlgili Kurum: T.C. Cumhurbaşkanlığı

Resmi Gazete Tarihi: 12/3/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32130
Kararname Tarihi: 11/3/2023
Kararname Numarası: 134
Söz konusu Kararname'nin yayımlandığı Resmi Gazete'ye erişim için tıklayın.