Stratejik yatırım teşvik sistemi, ülkemizin ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerin yerli üretimini sağlamak amacı bulunur. Bir ülkenin belirli bir üründe ithalat bağımlılığını ortadan kaldırması çok büyük miktarda döviz çıkışının önlenmesi anlamını taşır. Ayrıca, bu ürünlerin yerli üretimi sayesinde hem katma değer ülkemizde kalır hem de büyük bir istihdam imkanı sağlanır. Stratejik yatırımlar 4 ana kriter doğrultusunda değerlendirilir. Uygun bulunması halinde, diğer teşvik sistemlerinin çok ötesinde destekler uygulanır.

Stratejik Yatırım Değerlendirme Kriterleri

Bir yatırımın stratejik değere sahip olması için 4 ana kriter belirlenmiştir. Bunlar:

 1. Sabit yatırım tutarının 50 milyon TL ve üzerinde olması
 2. Yurt içi üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 3. Ürünle ilgili katma değerin asgari %40 olması
 4. Son bir yıla ait toplam ithalatın 50 milyon ABD Dolarından fazla olması

* Rafineri ve petrokimya tesisleri için asgari %40 katma değer kriteri aranmaz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilen yatırım için yukarıda sayılan kriterler aranmaz.

Nereden Alınır

Stratejik yatırım teşvik belgesi için başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır. Tüm başvurular elektronik ortamda E-TUYS sistemi üzerinden yapılır. Bakanlık ilgili kurumlarla ve birimlerle işbirliği yaparak değerlendirmeyi tamamlar. Uygun bulunması halinde stratejik yatırım teşvik belgesi düzenlenerek elektronik ortamda yatırımcıya teslim edilir.

Stratejik yatırım teşvik belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verir. Değerlendirme kriterleri doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliği yaparak nihai kararı verir.

Stratejik Yatırım Destek Unsurları

Stratejik yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurları şunlardır:

 1. KDV İstisnası: Tüm bölgelerde ve tüm yatırımlar kapsamında hem ithal hem de yerli makine için uygulanır.
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Tüm bölgelerde ve tüm yatırımlar kapsamında ithal makine için uygulanır.
 3. Vergi İndirimi: Toplam sabit yatırım tutarının %50'si kurumlar veya gelir vergisinden düşülür.
 4. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: SGK primlerinin işveren payının asgari ücrete tekabül eden kısmı 7 yıl (6. bölgede 10 yıl) desteklenir.
 5. SGK Primi İşçi Hissesi Desteği: Yalnızca 6 bölge yatırımları için 10 yıl süreyle, TOSHP kapsamında yüksek teknoloji ürünlerde 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl uygulanır.
 6. Yatırım Yeri Tahsisi: Tüm bölgelerde uygulanır.
 7. Faiz ve/veya Kar Payı Desteği: İç kredilerde 5 puan, TOSHP kapsamında yüksek teknoloji ürünlerde 10 puan, diğerlerine 8 puan destek verilir. Döviz ve dövize endeksli kredilerde ise tüm koşullarda 2 puan uygulanır.
 8. KDV İadesi: 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için bina inşaat harcamalarındaki KDV iade edilir.
stratejik yatırım destek unsurları

Stratejik yatırımlar için 6. bölge haricinde bölge kavramı bulunmaz. Yalnızca altıncı bölgede yapılacak stratejik yatırımlar için ilave destek sağlanması söz konusudur. Bunun haricinde yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişen oranlar ve destekler söz konusu değildir.