BES ya da Biyokütle Enerji Santrali, biyolojik kaynaklardan elde edilen organik materyallerin enerji üretimi için kullanıldığı bir tür enerji santralidir. Biyokütle, bitkisel ve hayvansal atıklar, odun, tarımsal artıklar, gübreler, enerji bitkileri ve biyolojik kaynaklı diğer malzemeler gibi organik kaynaklardan elde edilen biyolojik malzemedir. Biyokütle enerji tesislerinde organik atıklar ve çeşitli doğal malzemeler enerjiye dönüştürülür. Çevresel uyum ve sürdürülebilirlik yönünden avantajlıdır. Dahası enerji verimliliği ve fosil yakıt tüketimini azaltıcı rolü vardır. Organik atıkların bertarafının etkin bir biçimde yapılabilmesi için çok faydalıdır. Bu yönleriyle değerlendirildiğinde BES yatırımları öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir.

BES: Biyokütle Enerji Santrali yatırımları için tüm bölgelerde öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir.


Biyokütle Enerji Santrali (BES) Yatırımları Nelerdir?

BES Biyokütle Enerji Santrali Yatırımları

Biyokütle enerji santralleri, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği açısından önemli avantajlara sahiptir. Organik atıkların enerjiye dönüştürülmesi, atıkların bertaraf edilmesini sağlar ve sera gazı emisyonlarını azaltır. Ayrıca, biyokütle enerji santralleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilir ve enerji ihtiyacını karşılarken fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır.

Biyokütle enerji santralleri, enerji üretimi için çeşitli ölçeklerde uygulanabilir. Büyük ölçekli biyokütle enerji santralleri genellikle elektrik üretimi için kullanılırken, küçük ölçekli tesisler binalar veya endüstriyel tesislerin ısı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılabilir.

Biyokütle enerji santralleri, çeşitli yöntemlerle biyokütleyi enerjiye dönüştürür. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Biyokütle Yakma: Biyokütle yakma, biyokütleyi doğrudan yakarak sıcaklık ve basınç oluşturarak buhar üretir. Oluşan buhar, bir türbin ve jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür.
  2. Biyokütle Gazlaştırma: Biyokütle gazlaştırma, biyokütleyi yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda gazlara dönüştürür. Oluşan gazlar, yakıt hücreleri veya gaz türbinleri gibi cihazlarda yakılarak elektrik veya ısı üretimi için kullanılır.
  3. Biyokütle Fermentasyonu: Biyokütle fermentasyonu, organik malzemelerin mikroorganizmalar tarafından fermantasyon sürecine tabi tutulmasıyla biyogaz üretir. Biyogaz, metan ve karbondioksitten oluşan bir gazdır ve enerji üretimi için kullanılır.

BES Biyokütle Enerji Santrali Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

BES yani Biyokütle Enerji Santrali yatırımları özellikle organik atıkların fazla olduğu tesislerde yaygınlaşmaktadır. Hem atık bertarafı hem de enerji verimliliği yönünden avantaj sağlayan yatırımlardır. BES yatırımlarına öncelikli teşvik sistemi kapsamında aşağıdaki destekler uygulanır.

BES Biyokütle Enerji Santrali Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan
Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1.2.3.4.ve 5. BÖLGELER 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 7 Yıl 10 Yıl
İşçi Desteği YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR

Yatırımınız Hangi Bölgede?
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Teşvik Verilen Kojen Atık Isı Geri Kazanım Tesisleri

BES yani biyokütle enerji santrali sistemleri, çeşitli ve kompleks bileşenlerden oluşur. Bu tesislerin büyük bir bölümü teşvik kapsamına alınmaktadır. Biyokütle atık kaynaklarını kullanarak enerji üreten bu tesisler genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

  1. Besleme Sistemi: BES'in çalışması için biyokütle kaynaklarının beslendiği bir sistemdir. Bu sistem, biyokütle malzemelerini depolama alanından veya tesisin yakınındaki kaynaklardan toplamayı ve taşımayı sağlar.
  2. Yakma Sistemi: Biyokütleyi enerjiye dönüştüren ve yakarak sıcaklık ve basınç oluşturan bir sistemdir. Yakma sistemi, biyokütle malzemelerini yakar ve oluşan ısıyı kullanarak buhar veya sıcak su üretir.
  3. Buhar Üretimi: Yakılan biyokütle malzemeleri, bir kazan içinde ısıtılır ve buhar üretimi için kullanılır. Bu buhar, bir türbin ve jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür.
  4. Elektrik Üretimi: Buharın türbin üzerinde dönme hareketi oluşturmasıyla elektrik üretimi gerçekleşir. Jeneratör, türbinin mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirir ve bu elektrik enerjisi genellikle elektrik şebekesine iletilir.
  5. Emisyon Kontrol Sistemleri: BES'ler, oluşan emisyonları kontrol altında tutmak ve çevresel etkileri en aza indirmek için emisyon kontrol sistemleri kullanır. Bu sistemler, partikül filtreleri, kükürt oksit absorbanları ve azot oksit azaltma teknolojileri gibi bileşenler içerir.
  6. Atık Bertaraf Sistemi: BES'lerde oluşan yan ürünler ve atıklar, uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. Atık bertaraf sistemi, artıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesini sağlar. Bu sistemler genellikle duman gazı arıtma üniteleri, kül bertarafı ve atık su arıtma sistemlerini içerir.
  7. Kontrol ve Otomasyon Sistemi: BES'in verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için kontrol ve otomasyon sistemleri kullanılır. Bu sistemler, tesisin tüm bileşenlerini izler, kontrol eder ve işletme parametrelerini optimize eder.

Biyokütle enerji santralleri, farklı ölçeklerde ve teknolojilerle uygulanabilir. BES bileşenleri, özellikle tesisin büyüklüğü, biyokütle kaynağı ve enerji üretim sürecine bağlı olarak değişebilir.

Yenilenebilir Enerji Yatırım Teşvikleri
Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde başta GES ve RES projeleri için önemli teşvikler verilmektedir. Özellikle öztüketim amaçlı GES projeleri son dönemde çok büyük bir ivme kazanmıştır. Enerji yatırımlarına sağlanan teşviklere dair detaylar için:

Enerji Yatırım Teşvikleri