Hizmet sektörü yatırım teşvikleri mal yerine hizmet üreten sektörlere verilen teşviklerdir. önceden yatırım teşvik sistemi imalat sanayi ağırlıklı bir sistemdi. Ancak, günümüzde hizmetlerin dünya ticaretindeki önemi artmıştır. Ülkemiz de hizmet sektörlerinin önemi nedeniyle teşvik sistemini yeniden yapılandırmış durumdadır. Birçok hizmet sektörü yatırımı için teşvik verilmektedir. Bunlar hem iç piyasa hem de uluslararası ölçekte hizmet sunumunu desteklemektedir. Hizmet sektörlerine verilen yatırım teşvikleri tüm yönleriyle sayfamızda açıklanmıştır.


Hizmet Sektörü Yatırımları Nelerdir?

Hizmet sektörü yatırımları, bir maın üretiminden ziyade hizmetlerin sunumunu hedefleyen yatırımlardır. Bunlar genellikle eğitim, sağlık, turizm, bilişim, lojistik ve altyapı gibi alanlardadır. Günümüzde hizmet sektörleri çok büyük hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Yatırım teşvik mevzuatı da bu doğrultuda kapsamını güncellemektedir.

Hizmet Sektörü Yatırımları

Yatırım teşviklerinden yararlanacak hizmet sektörü yatırımları genellikle şu şekilde tanımlanır:

 1. 1. Turizm ve Otelcilik Hizmetleri
 2. 2. Okul ve Eğitim Hizmetleri
 3. 3. Hastane ve Sağlık Hizmetleri
 4. 4. Bakımevi ve Huzurevi Hizmetleri
 5. 5. Lojistik Hizmetleri
 6. 6. Bilişim Hizmetleri
 7. 7. Laboratuvar Hizmetleri
 8. 8. Dijital Dönüşüm Hizmetleri
 9. 9. Yeşil Dönüşüm Hizmetleri

Hizmet sektörü yatırımlarının teşviklerden yararlanması için sağlanacak kriterler çok çeşitlidir. Hizmet faaliyetlerinde sektör özelinde teşvik edilmeyen veya teşviki şarta bağlı unsurlar detaylandırılmıştır. Bu nedenle, tüm hizmet sektörleri ayrı birer başlık halinde açıklanmıştır.

Hizmet Sektörlerine Verilen Teşvikler

Yatırım teşvik sistemi kapsamında teşvik edilen hizmet sektörü yatırım konuları ve her birinin teşvikleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.

Turizm Hizmetleri ve Otel Yatırım Teşvikleri

 1. Ülkemiz turizm yatırımları ve turizm gelirleri yönünden son derece gelişmiş durumdadır. Turizm sektöründe otel, tatil köyü, restoran, seyahat acentesi gibi turizm hizmetleri için yapılan yatırımlar. Turistik bölgelerin geliştirilmesi, turistik tesislerin inşası, konaklama ve eğlence hizmetlerinin sunulması gibi faaliyetler bu kategoriye girer.
 2. Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi sahibi olan yatırımlar için teşvik alınması mümkündür. Ayrıca, turizm yatırımları için yatırım yeri tahsisi de son derece önemlidir.
 3. 3 yıldız ve üzeri oteller, termal oteller, butik oteller ve yatırım belgesi sahibi her çeşit özel konaklama tesisi teşviklerden yararlanır.

Turizm ve otel yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Otel Yatırım Teşvikleri

Eğitim Hizmetleri ve Okul Yatırım Teşvikleri

 1. Eğitim sektöründe okul, kolej, üniversite gibi eğitim kurumlarının kurulması ve geliştirilmesi için yapılan yatırımlar. Eğitim materyallerinin hazırlanması, eğitim teknolojilerinin kullanımı, öğretmen eğitimi gibi alanlarda da yatırımlar gerçekleştirilir. Ayrıca, öğrencilerin konaklaması amacıyla inşa edilecek yurtlar da bu kapsamdadır.
 2. Kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları teşvik edilmekte olup, üniversite gibi yetişkinlerin eğitimi amaçlı yatırımlar teşvik edilmemektedir.
 3. Milli Eğitim Bakanlığından eğitim kurumu açma izni ve işyeri ruhsatı bulunan işletmeler için yatırım teşvikleri verilmektedir.

Eğitim ve okul yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Okul Yatırım Teşvikleri

Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yatırım Teşvikleri

 1. Sağlık sektöründe hastane, klinik, tıbbi laboratuvar, sağlık merkezi gibi sağlık hizmetlerinin sunulması için yapılan yatırımlar. Komple yeni, modernizasyon ve genişletme yani tevsi yatırım projeleri bu kapsamda desteklenir.
 2. Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane gibi yatırımlar teşvik edilmemektedir.
 3. Sağlık Bakanlığından izin, ruhsat ve diğer belgelerin temin edilmesi şarttır.

Sağlık ve hastane yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Hastane Yatırım Teşvikleri

Bakımevi Hizmetleri ve Huzurevi Yatırım Teşvikleri

 1. Yaşlı, engelli ya da özel gereksinimleri bulunan kişilerin bakım hizmetleri ile huzurevi yatırımlarına teşvikler verilmektedir.
 2. Bu yatırımlar için asgari kapasite şartı vardır. Huzurevlerinin asgari 100 kişiye hizmet verecek kapasitede olması gerekir.

Bakımevi ve huzurevi yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Huzurevi Yatırım Teşvikleri

Antrepo Hizmetleri ve Lojistik Merkezi Yatırım Teşvikleri

 1. Entegre biçimde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m² olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 2. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir.
 3. Temin edilecek araçlar yatırım kapsamına dahil edilmez. Bu harcamalar teşvik edilmez.

Antrepo ve lojistik merkezi yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Lojistik Merkezi Yatırım Teşvikleri

Bilişim Hizmetleri ve Veri Merkezi Yatırım Teşvikleri

 1. Bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme, veri analitiği, bulut bilişim gibi alanlarda yapılan yatırımlar. Yeni yazılım ve uygulamaların geliştirilmesi, veri merkezi altyapısının güçlendirilmesi, bilişim hizmetlerinin sunulması gibi faaliyetler bu alanda gerçekleştirilir.
 2. Veri merkezi yatırımları ise büyük ölçekli veri depolama ve işleme kapasitesi sağlamak amacıyla yapılan yatırımlardır. Bu yatırımlar, güçlü ağ altyapısı, yüksek performanslı sunucular ve güvenli veri saklama yöntemleriyle donatılmış veri merkezlerinin kurulması ve işletilmesini içerir.
 3. Her iki yatırım türü için de sağlanması gereken asgari şartlar ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu kriterleri sğalayan yatırımlar için teşvik verilir.

Bilişim hizmetleri ve veri merkezi yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Bilişim Yatırım Teşvikleri ve Veri Merkezi Yatırım Teşvikleri

Laboratuvar Hizmetleri Yatırım Teşvikleri

 1. Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımlarına teşvik verilmektedir.
 2. İlgili kurumlardan izin ve ruhsatların alınması gerekir. İzinleri bulunmayan yatırımlar için teşvik verilmez.

Laboratuvar yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Laboratuvar Yatırım Teşvikleri

Dijital Dönüşüm Hizmetleri Yatırım Teşvikleri

 1. Dijital dönüşüm hizmetleri, kurumların iş süreçlerini ve operasyonlarını dijital teknolojilerle optimize etmelerini sağlayan çözümleri kapsar. Bu hizmetler, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka, otomasyon ve dijital pazarlama gibi alanlarda uzmanlık sağlayarak kurumların dijital dönüşüm süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
 2. Dijital dönüşüm hizmetleri kapsamında temin edilecen makine ve teçhizat için yatırım teşvik belgesi düzenlenmektedir. Bu hizmetler 2023 yılında öncelikli yatırım teşvik sistemine dahil edilmiştir.

Dijital dönüşüm hizmetleri yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Dijital Dönüşüm Yatırım Teşvikleri

Yeşil Dönüşüm Hizmetleri Yatırım Teşvikleri

 1. Yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olarak endüstriyel ve toplumsal faaliyetlerin çevreye daha az zarar veren, enerji verimliliğini artıran ve yenilenebilir kaynakları kullanmayı teşvik eden bir dönüşüm sürecidir. Bu dönüşüm, karbon ayak izini azaltma, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi gibi alanlarda yapılan faaliyetleri içerir.
 2. Yeşil dönüşüm hizmetleri kapsamında temin edilecen makine ve teçhizat için yatırım teşvik belgesi düzenlenmektedir. Bu hizmetler 2023 yılında öncelikli yatırım teşvik sistemine dahil edilmiştir.

Yeşil dönüşüm hizmetleri yatırımlarına sağlanan desteklerle ilgili tüm detaylar:Yeşil Dönüşüm Yatırım Teşvikleri


Önemli Bilgiler!
Tüm hizmet sektörleri için yatırım teşvikleri verilmez. Teşviki belirli şartlara bağlı olan ve teşvik edilmeyecek hizmet sektörü yatırımları bulunmaktadır.

Hizmet Sektörlerine Uygulanan Destek Unsurları

Hizmet sektörlerine sağlanan teşvikler bölgesel niteliklidir. Bilindiği üzere, bölgesel teşvikler yatırımın yapıldığı bölgeye bağlı değişen oranlarda uygulanır. Her yatırım sektörünün sağlaması gereken kriterler farklıdır. Bu kriterleri sağlaması halinde bölgesel yatırım teşvik sistemi kapsamındaki yatırıma aşağıdaki destekler uygulanır.

Hizmet Sektörleri Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %15 %20 %25 %30 %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10Yıl
İşçi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) YOK YOK 3 - 1 4 - 1 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası