Dijital dönüşüm yatırım teşvikleri, Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesidir. Dijitalleşme trendinin getirdiği fırsatları değerlendirmek amacıyla yapılacak yatırımlarda vergi avantajları, finansman kolaylıkları, istihdam destekleri ile ar-ge projeleri gibi avantajlar sağlanmaktadır. Dijital dönüşüm yatırım teşvikleri sayesinde işletmeler, verimliliklerini artırabilir, operasyonel süreçlerini optimize edebilir, müşteri deneyimini iyileştirebilir ve yeni iş fırsatları yaratabilirler. Bu sayfa, sağlanan desteklerin detaylarını tüm yönleriyle keşfetmenize, mevcut destekler ve programlar hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak kapsamlı bir kaynak sunmaktadır. Şirketinizin dijital dönüşüm yolculuğunda adımlarınızı planlamak ve bu teşviklerden en iyi şekilde faydalanmak için bu fırsatı kaçırmayın.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, "Dijital Dönüşüm Destek Programı: Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programı." olarak tanımlanmaktadır.


Dijital Dönüşüm Yatırımları Nelerdir?

Dijital dönüşüm yatırımları, işletmelerin teknolojik olarak dönüşüm geçirmelerini sağlamak için yapılan yatırımlardır. Bu yatırımlar, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları, bulut bilişim, e-ticaret, mobil uygulamalar, otomasyon sistemleri gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilir. Dijitalleşmenin temel amacı iş ve üretim süreçlerini elektronik ortama taşımak, çeşitli yönlerden süreçleri iyileştirmektir.

Dijital Dönüşüm Yatırımları

İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda yaptıkları birçok yatırım vardır. Yatırım teşviklerinden yararlanabilecek bazı dijital dönüşüm yatırımları şunlardır:

 1. Dijital Altyapı Yatırımları: İşletmeler, mevcut altyapılarını güçlendirerek dijital dönüşüme hazırlık yaparlar. Veri merkezi güncellemeleri, ağ genişletmeleri, yüksek hızlı internet bağlantıları gibi altyapı yatırımları bu kategoride yer alır.
 2. Yazılım ve Uygulama Yatırımları: İşletmeler, dijital dönüşümü desteklemek için özelleştirilmiş yazılım ve uygulamalar geliştirir veya mevcut yazılımları günceller. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), veri analitiği, e-ticaret platformları gibi yazılım yatırımları bu kategoriye girer.
 3. Veri Analitiği ve Yapay Zeka Yatırımları: İşletmeler, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerine yatırım yaparak verileri daha etkin bir şekilde analiz eder ve anlamlı içgörüler elde eder. Veri madenciliği, tahmine dayalı analizler, otomatik karar destek sistemleri gibi yatırımlar bu kategoriye girer.
 4. E-ticaret ve Mobil Uygulama Yatırımları: İşletmeler, çevrimiçi satış platformları ve mobil uygulamalar üzerinde çalışarak dijital pazarlama ve müşteri deneyimini geliştirir. E-ticaret siteleri, mobil uygulamalar, dijital pazarlama araçları gibi yatırımlar bu kategoriye girer.
 5. Otomasyon ve Robotik Yatırımları: İşletmeler, süreçleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için robotik sistemlere ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapar. Endüstriyel robotlar, otomatik üretim hatları, yapay zeka destekli robotik süreçler gibi yatırımlar bu kategoriye girer.

Her sektör ve işletme farklı dijital dönüşüm yatırımları gerçekleştirmektedir. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan dijital dönüşüm yatırımları, proje bazında münferit değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunan projeler için Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

Benzer Yatırım Konuları:
Dijital dönüşüm faaliyetleriyle benzer veri merkezi yatırımları ve bilişim yatırımları vardır. Dijital dönüşüm yatırımcıları tarafından bu konuları da incelemesi faydalıdır. Detaylar:


 1. Veri Merkezi Yatırım Teşvikleri
 2. Bilişim Yatırım Teşvikleri

Dijital Dönüşüm Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

İşletmelerin çeşitli süreçlerinde iyileştirme sağlayan dijital dönüşüm yatırımları için öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamındaki destekler uygulanır. Şartları sağlayan yatırım projeleri aşağıdaki desteklerden yararlanır.

Dijital Dönüşüm Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan
Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1.2.3.4.ve 5. BÖLGELER 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 7 Yıl 10 Yıl
İşçi Desteği YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR

Yatırımınız Hangi Bölgede?
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Yararlanma Şartları

Dijital dönüşüm yatırım teşviklerinden yararlanma şartları oldukça sınırlı tutulmuştur. Günümüz dijitalleşme çağında dönüşüm süreçleri çok önemlidir. Mevcut tesislerin çağın koşullarına uyum sağlaması ve küresel rekabette geri kalmaması için teşvikler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, yatırım teşviklerinden yararlanmak için sağlanması gereken kriterler şunlardır:

 1. Asgari Sabit Yatırım Tutarı: Dijital dönüşüm yatırımlarında birinci ve ikinci bölgelerde 3 milyon, diğer bölgelerde 1,5 milyon TL asgari sabit yatırım tutarına sahip olmak gerekir.
 2. Dijital Dönüşüm Projesinin Yetkinliği: Yatırımın proje bazında değerlendirilmek üzere yeterli seviyede dijital dönüşüm kapasitesinin bulunduğu, uygulayıcının yetkinliği ortaya konmalıdır.

Bu şartları sağlayan yatırımlar proje bazında münferit değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunanlar için öncelikli yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

İlave Açıklama!
Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz.

Dijital Dönüşüm Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Dijital dönüşüm yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Dijital Dönüşüm Süreçlerinin Belirlenmesi: Tesisin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülecek dijital dönüşüm çalışmasının kapsamı belirlenir. Hangi alanlarda ne derece dönüşüm uygulanacağı tanımlanır. Dönüşüm süreçlerinin her biri detaylı biçimde dokümante edilir.
 2. Başvuru Belgelerinin Temini: Yatırım Teşvik Belgesi başvurusuyla ilgili şirket evrakları, sgk borcu yoktur, makine ve ekipman listesi gibi belgeler hazırlanır. Ayrıca, dijital dönüşüm süreçleriyle ilgili yol haritasının proje tanıtımı içerisinde yer alması gerekir.
 3. Başvuru: E-TUYS sistemi üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılır. Süreç takip edilir. Gerektiğinde ilave bilgi ve belge temin edilerek süreç yönetimi uygulanır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımlar için belge düzenlenerek yatırımcıya elektronik ortamda teslim edilir.

GES ve Enerji Yatırımları
Dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte tesisin sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde yapılacak GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları önemli teşviklerden yararlanır. Sürdürülebilir üretim projeleri için enerjinin yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi önemlidir. Bu nedenle, dijitalleşen tesisin enerji ihtiyaçlarının yeni nesil GES projesi yöntemiyle karşılanması çok büyük oranda desteklenmektedir. Detaylı bilgi için:

GES Yatırım Teşvikleri