Veri merkezi yatırım teşvikleri, günümüz dijital çağında önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin büyümesi ve rekabet gücünü artırması için veri merkezleri kritik bir altyapı unsuru haline gelmiştir. Devlet, veri merkezi yatırımlarını teşvik etmek ve sektörün gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli teşvik programları sunmaktadır. Vergi avantajları, kdv ve gümrük vergisi muafiyetleri, finansman kolaylıkları gibi teşvikler, veri merkezi yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu sayfada, veri merkezi yatırım teşviklerinin detaylarını keşfedin, mevcut destekleri öğrenin ve işletmenizin veri merkezi alanındaki büyüme potansiyelini maksimize etmek için doğru adımları atın. Dijital gelişim çağında rekabet avantajı elde etmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Uluslararası teknik standartları sağlayan asgari 5.000 m2 beyaz alana sahip veri merkezi yatırımları için öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamındaki destekler uygulanır.


Veri Merkezi Yatırımları Nelerdir?

Veri merkezi yatırımları, büyük ölçekli veri depolama, işleme ve ağ hizmetlerini sağlamak için geliştirilen özel tesisler veya altyapılara yapılan yatırımlardır. Veri merkezleri, kurumların ve organizasyonların bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan kritik öneme sahip yapısal ve teknolojik bileşenlerden oluşur. Bu yatırımlar bir firmanın veya bir uygulamanın ihtiyaçlarına özel olabileceği gibi paylaşımlı da olabilir. İhtiyaca uygun kapasitede bir veri merkezi yatırımı yapmak önemlidir. Ayrıca, veri merkezleriyle ilgili teknolojiler de her geçen gün gelişmektedir. Bu nedenle, daha verimli, daha güvenli ve daha çevreci veri merkezileri için güncel gelişmeleri düzenli takip etmek önemlidir.

Veri Merkezi Yatırımları

Yatırım teşviklerinden yararlanabilecek veri merkezi yatırımları genellikle şu şekilde tanımlanır:

 1. Kurumsal Veri Merkezleri: Büyük işletmelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak inşa ettiği özel veri merkezleridir. İşletmeler, kendi altyapılarını kontrol etmek ve özel veri güvenliği gereksinimlerini karşılamak için bu tür veri merkezlerini tercih eder.
 2. Bulut Tabanlı Veri Merkezleri: Bulut bilişim hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan veri merkezi hizmetleridir. İşletmeler, fiziksel altyapıyı satın almaktan ziyade bulut tabanlı hizmetlerden yararlanarak ihtiyaçlarına göre kaynakları esnek bir şekilde kullanabilir.
 3. Korumalı Veri Merkezleri: Özellikle kritik altyapılara sahip devlet kurumları, finansal kuruluşlar veya hassas veriye sahip organizasyonlar için özel olarak tasarlanan güvenlik odaklı veri merkezleridir. Fiziksel güvenlik önlemleri, siber güvenlik önlemleri ve erişim kontrolü gibi özelliklere sahiptirler.
 4. Paylaşımlı Veri Merkezleri: Birden fazla şirketin veya kuruluşun aynı veri merkezinde kaynakları paylaşarak işletme maliyetlerini düşürdüğü veri merkezleridir. Çoklu kiracılı veri merkezi olarak da adlandırılan bu yatırımlarda her kiracı kendi ayrı sunucu, depolama ve ağ altyapısını kullanır.
 5. Sürdürülebilir Veri Merkezleri: Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı olarak tasarlanan veri merkezleridir. Yüksek verimli soğutma sistemleri, enerji geri kazanımı ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımı gibi özellikleri içerir.

Bunlar bazı teşvik edilen veri merkezi yatırım türleridir. Proje bazında farklı tip veri merkezlerinin de desteklenmesi mümkündür. Tüm dünyada sürdürülebilirliği önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle, veri merkezi gibi yüksek enerji tüketimi bulunan tesislerin de sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde donatılması büyük önem taşımaktadır.

Benzer Yatırım Konuları:
Veri merkezi faaliyetleriyle benzer bilişim ve yazılım geliştirme yatırımları ve dijital dönüşüm yatırımları vardır. Veri merkezi yatırımcıları tarafından bu konuları da incelemesi faydalıdır. Detaylar:


 1. Bilişim Yatırım Teşvikleri
 2. Dijital Dönüşüm Yatırım Teşvikleri

Veri Merkezi Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Veri merkezi yatırımları 2021 yılı itibarıyla öncelikli yatırım konuları arasında alınmıştır. Teknik düzenlemelere ve asgari şartlara uygun yapılan veri merkezi yatırımları aşağıdaki tabloda yer alan desteklerden yararlanır.

Veri Merkezi Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan
Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1.2.3.4.ve 5. BÖLGELER 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 7 Yıl 10 Yıl
İşçi Desteği YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR

Yatırımınız Hangi Bölgede?
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Veri Merkezi Cazibe Merkezleri Programı Destekleri

Veri Merkezi yatırımlarına Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında destek verilmektedir. Cazibe Merkezi illerinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Endüstri Bölgesi (EB) sınırları içerisindeki yatırımlara verilir. Bu bölgelerde ilave yatırım sağlamak amacıyla daha fazla destek verilmek suretiyle uygulanır.

Cazibe Merkezi İlleri Hangileridir?
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illeridir.

Bu illerin OSB/EB alanlarında teknik şartları sağlayan veri merkezi yatırımlarının Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki desteklerden yararlanma şansı vardır. Bu destekler şunlardır:

 1. Enerji Desteği: İşletme dönemi enerji giderlerinin %30'u bakanlıkça karşılanır. Azami 3 yıla kadar, sabit yatırım tutarının %25'ine kadar ve en fazla yatırım başına 10 milyon TL üst sınıra kadar uygulanır.
 2. KDV İstisnası: Makine ve teçhizat alımları ile yazılım ve gayri maddi haklar için uygulanır.
 3. Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal makine ve teçhizat için KDV istinası ile birlikte gümrük vergisi muafiyeti de uygulanır.
 4. Vergi İndirimi:Toplam sabit yatırım tutarının %50'si kurumlar vergisi veya gelir vergisinden düşer. İmalat sanayi yatırımları için 2017-2022 yılları arasında vergi indirimi %100 oranında, diğer yıllarda %90 oranında uygulanır. Bu vergi indiriminin %80'i yatırım döneminde uygulanabilir.
 5. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: 10 yıl süreyle asgari ücrete tekabül eden kısım için uygulanır.
 6. SGK Primi İşçi Hissesi Desteği: 10 yıl süreyle asgari ücrete tekabül eden prim için uygulanır.
 7. Yatırım Yeri Tahsisi: 49 yıllığına Hazine'ye ait araziler üzerinde yatırımcı lehine irtifak hakkı kurulması mümkündür.
 8. Faiz veya Kar Payı Desteği: Sabit yatırımın %70'ine kadar olan krediler için destek sağlanır. TL cinsi kredilerde 7 puan, döviz ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puan destek sağlanır. Faiz desteğinin üst sınırı bir yatırım için 1.800.000 Türk Lirasını aşamaz.

Yararlanma Şartları

Veri merkezi yatırım teşviklerinden yararlanmak için sağlanması gereken kriterler aşağıdaki gibidir.

 1. Asgari Sabit Yatırım Tutarı: Birinci ve ikinci bölgelerde 3 milyon, diğer bölgelerde en az 1,5 milyon TL tutarında sabit yatırım tutarına sahip olmak gerekir.
 2. Teknik Yeterlik: Veri merkezinin ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TIER-3 veya üstü seviyede hizmet standartı bulunmalıdır.
 3. Beyaz Alan: Asgari veri merkezi beyaz alanı 5.000 m2 olmalıdır.
 4. Yatırım Yeri: Cazibe Merkezleri Programından yararlanmak için yukarıda belirtilen 23 ilin OSB/EB bölgelerinde yer almak gerekir. Öncelikli yatırım teşviklerinden yararlanmak için ise ülkemizin herhangi bir bölgesinde yatırım yapmak yeterlidir.

Bu şartları sağlayan yatırımlar proje bazında münferit değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunanlar için Caziber Merkezleri Programı kapsamında, diğerleri için ise Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

Veri Merkezi Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Bilişim yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Yatırım Projesinin Hazırlanması: Veri merkezinin asgari teknik standartlara uygun olduğunu gösterir yatırım projesi hazırlanmalıdır. Ayrıca, fizibilite çalışması da projeye eklenmelidir. Büyük bir donanım yatırımı gerektiği için veri merkezinde bulunacak donanıma ilişkin spesifikasyon belirlenmeli, proforma faturalar temin edilmelidir.
 2. Yatırım Yerinin Belirlenmesi: Cazibe Merkezileri Programında yer alan 23 ilin OSB/EB sınırları içerisinde yatırım yapıldığında ilave teşvik alınması mümkündür. Bu nedenle, ilk aşamada bu bölgelerin tercih edilmesi faydalıdır. Eğer mümkün değilse bu defa idari ve teknik yönden uygun yeri belirlenmesi faydalıdır.
 3. Başvuru Belgelerinin Temini: Başvuruda kullanılacak şirket evrakları, ticaret sicil gazeteleri, vergi levhası, makine ve teçhizat listeleri ile sgk borcu yoktur belgesi temin edilmelidir. Cazibe Merkezleri Programına başvuru yapacak olan yatırımcılar 23 ilden birinin OSB yönetiminden yatırımın burada yapılacağına ilişkin yazı alması gerekir.
 4. Başvuru: E-TUYS sistemi üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılır. Süreç takip edilir. Gerektiğinde ilave bilgi ve belge temin edilerek süreç yönetimi uygulanır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımlar için belge düzenlenerek yatırımcıya elektronik ortamda teslim edilir.

GES ve Enerji Yatırımları
Veri Merkezlerinin tüketimini karşılamak için yapılacak GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları önemli teşviklerden yararlanır. Sürdürülebilir Veri Merkezleri yatırımlarında enerjinin yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi önemlidir. Bu nedenle, tesisin kesintisiz ve yüksek enerji ihtiyacını GES projesiyle karşılamak çok büyük oranda desteklenmektedir. Detaylı bilgi için:

GES Yatırım Teşvikleri