Bilişim yatırım teşvikleri, bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme ve yenilikçilik potansiyellerini desteklemeyi hedefleyen önemli bir adımdır. Vergi avantajları, KDV muafiyeti, ar-ge teşvikleri ve daha birçok destek mekanizması, bilişim şirketlerinin rekabet gücünü artırarak yatırım yapmalarını teşvik etmektedir. Bu teşvikler, sektördeki girişimcilerin daha fazla ar-Ge çalışması yapmalarını, istihdam yaratmalarını ve inovasyon süreçlerine odaklanmalarını sağlamaktadır. Bilişim sektöründe yatırım yapmayı düşünen şirketler, bu teşviklerden faydalanarak rekabet avantajı elde edebilirler ve teknoloji alanındaki gelişmelere öncülük edebilirler. Bu sayfada, bilişim yatırımlarına sağlanan teşviklerin detaylarını keşfedin ve şirketinizin büyümesini desteklemek için nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin.

İhtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları için asgari sabit yatırım tutarı şartı olmadan öncelikli teşvik sisteminde düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgesi verilmektedir.


Bilişim Yatırımları Nelerdir?

Bilişim ve yazılım yatırımları, günümüzde iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnovasyon ve dijital dönüşüm çağında, şirketlerin bilişim ve yazılım alanındaki yatırımları büyük bir önem taşımaktadır. Bu yatırımlar, iş süreçlerinin verimliliğini artırırken, rekabet avantajı sağlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için gerekli olan teknolojik altyapıyı oluşturmayı amaçlar. Bilişim ve yazılım yatırımları, işletmelerin operasyonel süreçlerini optimize etmelerine, veri analitiği ve iş zekası gibi yeni fırsatları değerlendirmelerine ve pazarda daha hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmelerine olanak tanır.

Bilişim Yatırımları

Yatırım teşviklerinden yararlanabilecek bilişim ve yazılım yatırımları genellikle şu şekilde tanımlanır:

 1. İşletim Sistemleri: Bilgisayar ve mobil cihazların temel çalışma platformunu sağlayan yazılımlardır. Örnekler arasında Windows, macOS, Linux, iOS ve Android bulunur.
 2. Ofis Üretkenlik Yazılımları: Metin işlemcileri, elektronik tablolar, sunum araçları ve veritabanı yönetimi gibi ofis işleri için kullanılan yazılımları içerir.
 3. Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS): Veri depolama, yönetim ve sorgulama için kullanılan yazılımlardır. Oracle Database, MySQL, Microsoft SQL Server ve PostgreSQL gibi veritabanı yönetim sistemleri örnek verilebilir.
 4. Mobil Uygulamalar: Akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen uygulamalardır. Örneğin, sosyal medya uygulamaları (Facebook, Instagram), mesajlaşma uygulamaları (WhatsApp, Messenger), oyunlar, haber uygulamaları, finans uygulamaları gibi çeşitli mobil uygulamalar bulunur.
 5. Veri Analitiği Yazılımları: Büyük veri analizi, veri görselleştirme ve iş zekası için kullanılan yazılımlardır. Tableau, Power BI ve Google Data Studio gibi araçlar bu kategoriye örnek verilebilir.
 6. ERP (Enterprise Resource Planning) Yazılımları: Şirketin tüm operasyonlarını entegre bir şekilde yönetmeyi sağlayan ve üretim süreçlerini takip etmek için kullanılan yazılımlardır. Üretim planlaması, envanter yönetimi, satın alma, finans ve muhasebe gibi işlevleri kapsar. Örnekler arasında SAP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics NAV bulunur.
 7. MES (Manufacturing Execution System) Yazılımları: Üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak izlemek, verimliliği artırmak, iş emirlerini yönetmek ve üretim verilerini analiz etmek için kullanılan yazılımlardır. Üretim planlama, kalite kontrol, envanter yönetimi gibi işlemleri destekler. Örnekler arasında Siemens Opcenter, Rockwell FactoryTalk MES, Apriso MES bulunur.
 8. PLM (Product Lifecycle Management) Yazılımları: Ürünün yaşam döngüsü boyunca tasarım, üretim, pazarlama ve servis aşamalarını yönetmek için kullanılan yazılımlardır. Ürün verilerini merkezi bir yerde tutar ve ekip çalışmasını kolaylaştırır. Örnekler arasında Siemens Teamcenter, PTC Windchill, Dassault Systèmes ENOVIA bulunur.
 9. CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) Yazılımları: Ürün tasarımı ve üretim süreçlerini desteklemek için kullanılan yazılımlardır. Tasarım yapma, 3D modelleme, simülasyon, üretim kodları oluşturma gibi işlemleri içerir. Örnekler arasında Autodesk AutoCAD, Siemens NX, SolidWorks bulunur.
 10. SCM (Supply Chain Management) Yazılımları: Tedarik zinciri yönetimini desteklemek için kullanılan yazılımlardır. Malzeme tedariki, envanter yönetimi, lojistik planlama gibi süreçleri optimize eder. Örnekler arasında SAP SCM, Oracle SCM, JDA Software bulunur.
 11. WMS (Warehouse Management System) Yazılımları: Depo yönetimini ve lojistik süreçlerini optimize etmek için kullanılan yazılımlardır. Depo envanteri, sipariş yönetimi, malzeme hareketleri gibi işlemleri yönetir. Örnekler arasında Manhattan Associates WMS, Oracle WMS, SAP EWM bulunur.

Bunlar bilişim ve yazılım ürünlerinin birkaç örneğidir. Bunların dışında birçok yazılım ürünleri çeşitli işlevleri yerine getirir ve şirketlerin çeşitli süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Her biri farklı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır ve sektörel gereksinimlere göre çeşitli özelliklere sahiptir. Bu ürünlerin üretimine ilişkin yatırımlar proje bazında münferit değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunan yatırım projeleri için öncelikli yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Benzer Yatırım Konuları:
Bilişim ve yazılım ürünleri geliştirme faaliyetleriyle benzer veri merkezi yatırımları ve dijital dönüşüm yatırımları vardır. Bilişim ürünleri yatırımcıları tarafından bu konuları da incelemesi faydalıdır. Detaylar:


 1. Veri Merkezi Yatırım Teşvikleri
 2. Dijital Dönüşüm Yatırım Teşvikleri

Bilişim Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Bilişim ve yazılım ürünleri üretimi yatırımları 2020 yılı itibarıyla öncelikli yatırım konuları arasında alınmıştır. İhtisas serbest bölgelerinde yapılmak kaydıyla bu yatırımlar aşağıdaki desteklerden yararlanır.

Bilişim Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan
Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1.2.3.4.ve 5. BÖLGELER 6. BÖLGE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 7 Yıl 10 Yıl
İşçi Desteği YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR

Yatırımınız Hangi Bölgede?
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Yararlanma Şartları

Bilişim yatırım teşviklerinden yararlanma şartları oldukça sınırlı tutulmuştur. Bunun amacı bilişim sektörünün hızla gelişmesine katkı sağlanmasıdır. Asgari sabit yatırım tutarı şartı bulunmamaktadır. Yatırımın yeterli bilişim üretimi kapasitesine sahip olması ve ihtisas serbest bölgede yapılması yeterlidir.

 1. Asgari Sabit Yatırım Tutarı: Bilişim ve yazılım ürünleri üretimi yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarı şartı yoktur.
 2. Bilişim ve Yazılım Ürünleri Üretimi: Yatırımın proje bazında değerlendirilmek üzere yeterli seviyede yazılım veya bilişim ürünü üretme potansiyeli bulunmalıdır.
 3. Yatırım Yeri: Yatırım yeri ihtisas serbest bölge olmalıdır.

Bu şartları sağlayan yatırımlar proje bazında münferit değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunanlar için öncelikli yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Bilişim Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Bilişim yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Yatırım Projesinin Hazırlanması: Üretilecek ürünlerini yazılım altyapısının, gerekli makinei ekipman ve donanımın belirlenmesi gerekir. Yatırım projesinin finansmanı ve fizibilite çalışması yapılmalıdır. Tüm detaylarıyla yatırım projesi ortaya konur.
 2. Yatırım Yerinin Belirlenmesi: İhtisas serbest bölge içerisinde uygun yer bulunur ve kiralanır. Bu alanda yatırım yapılacağına ilişkin serbest bölge yönetiminden yazı temin edilir.
 3. Başvuru Belgelerinin Temini: Yatırım Teşvik Belgesi başvurusuyla ilgili şirket evrakları, sgk borcu yoktur, makine ve ekipman listesi gibi belgeler hazırlanır. Ayrıca, mutlaka yatırımın yerinin ihtisas serbest bölge içerisinde olduğuna dair yönetimden yazı eklenmelidir.
 4. Başvuru: E-TUYS sistemi üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılır. Süreç takip edilir. Gerektiğinde ilave bilgi ve belge temin edilerek süreç yönetimi uygulanır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımlar için belge düzenlenerek yatırımcıya elektronik ortamda teslim edilir.