Huzurevi yatırımları, yaşlı bakımı ve huzurevi hizmetleri sunan tesislerin kurulması veya mevcut tesislerin genişletilmesi için yapılan yatırımları ifade eder. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte huzurevi yatırımları da önem kazanmıştır. Huzurevleri ve yaşlı bakımevleri sosyal politikalar çerçevesinde yapılması gereken yatırımlardır. Bu nedenle, özel sektör eliyle huzurevlerinin kurulması için devlet birçok destek sağlamaktadır. Huzurevi yatırımlarına sağlanan teşvikler tüm yönleriyle açıklanmıştır.

Huzurevi ve yaşlı bakımevi yatırımlarına teşvik verilmektedir. Asgari yatırım şartlarını sağlayan tüm huzurevleri için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir.


Huzurevi Yatırımları Nelerdir?

Huzurevi yatırımları, yaşlı bireylere barınma, bakım, tıbbi destek ve sosyal etkileşim imkanları sunan kurumsal bir tesis veya konut kompleksidir. Huzurevleri, genellikle yaşlıların güvenli ve konforlu bir ortamda, sosyal çevre içerisinde yaşamalarını sağlayan bir dizi hizmet sunar.

Huzurevi Yatırımları

Huzurevleri genel anlamda yaşlı bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü sosyal alanlar olabileceği gibi tıbbi bakım amaçlı olanları da bulunmaktadır. Yatırım teşviklerinden yararlanacak huzurevi yatırımlarının türleri genellikle şunlardır:

  1. Bakımevi Yatırımları: Bakımevleri, yaşlı bireylere sürekli bakım ve destek sağlayan kurumsal tesislerdir. Genellikle yüksek düzeyde bakım ihtiyacı olan bireyler için tasarlanmıştır. Bakımevlerinde tıbbi destek, rehabilitasyon, beslenme, kişisel bakım ve günlük aktiviteler gibi hizmetler sunulur.
  2. Tıbbi Bakımevi Yatırımları: Bu yatırımlar bir bakımevi kadar hastaneyi de andıran yatırımlardır. Yoğun tıbbi bakım ihtiyacı bulunan yaşlı bireylerin sürekli sağlık kontrolü altında kalmalarını sağlar.
  3. Huzurevi Yatırımları: Huzurevleri, yaşlı bireylere barınma, bakım ve sosyal etkileşim imkanları sunan tesislerdir. Huzurevlerinde günlük ihtiyaçlar karşılanırken, yaşlıların bağımsızlığını korumalarına ve sosyal etkileşimde bulunmalarına olanak tanınır.

Bu yapılar, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, güvenliklerini sağlamak ve ihtiyaçlarına uygun destek sunmak için çeşitli hizmetler sunarlar. Her biri farklı ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmış olup yaşlıların tercihlerine, sağlık durumlarına ve yaşam tarzlarına göre seçenekler sunarlar. Ülkemiz sosyal politikaları çerçevesinde yaşlı bakımevleri ve huzurevleri teşviklerden yararlanır.

Huzurevi Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Huzurevi yatırımlarına bölgesel teşvikler verilmektedir. Bu kapsamda, gelişmiş bölgelerde düşük oranlarda uygulanan destekler gelişmemiş bölgelerde daha fazla uygulanır. Bu sayede, toplumun ihtiyaç duyduğu huzurevlerinin tüm ülke geneline yayılması amaçlanmaktadır. Huzurevlerine verilen teşvikler şunlardır:

Huzurevi Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %15 %20 %25 %30 %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10Yıl
İşçi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) YOK YOK 3 - 1 4 - 1 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Yararlanma Şartları

Huzurevi yatırım teşviklerinden yararlanmak için sağlanması gereken kriterler şunlardır:

  1. Asgari Sabit Yatırım Tutarı: Yatırımın bulunduğu bölgeye göre sağlanması gereken asgari sabit yatırım tutarını aşmak gerekir.
  2. Asgari Huzurevi Kapasitesi: Teşvik almak isteyen huzurevlerinin ilk 5 bölgede asgari 100 kişi kapasitesi bulunmalıdır. 6. bölgede asgari kişi sayısına ilişkin kriter yoktur.

Bu şartları sağlayan yatırımlar proje bazında münferit değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunanlar için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir. Yatırım teşvik belgesi alma kriterleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Huzurevi Yatırım Teşviklerinden Yararlanma Kriterleri
BÖLGESİ 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
Huzurevi / Bakımevi 4 M 3 M 2 M 1,5 M 1,5 M 1,5 M
Asgari Huzurevi Kapasitesi (Kişi)
Huzurevi / Bakımevi 100 100 100 100 100 -

Teşvik Edilmeyecek Huzurevi Yatırımları

Altıncı bölge hariç asgari 100 kişi kapasitesi bulunmayan huzurevi ve bakımevi yatırımları için teşvik verilmez. 6. bölgede ise herhangi bir kişi sayısı sınırlaması yoktur.

Huzurevi Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Huzurevi yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

  1. Huzurevi Projesinin Hazırlanması: Huzurevi veya bakımevinin tıbbi bakım imkanları, sosyal imkanlar, aktiviteler ve diğer yönlerden projelendirilmesi gerekir. Avan proje ve mimari projelerin hazırlanması faydalıdır.
  2. Belgelerin Alınması: Huzurevleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Huzurevi Belgesi alınması gerekir. İşletilen tesisler için bu belgeye sahip olunması gerekir. Ancak, yeni yapılacak yatırımlar için tamamlama vizesine kadar belgenin alınması yeterli olur.
  3. Başvuru Belgelerinin Temini: Yatırım projesini gerçekleştirecek şirketin evrakları, vergi levhası, ticaret sicili gazeteleri, faaliyet belgesi, sgk borcu yoktur yazısı ve makine listeleri hazırlanır.
  4. Teşvik Başvurusu: E-TUYS sistemi üzerinden proje oluşturularak başvuru yapılır. Değerlendirme neticesinde uygun bulunan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

GES ve Enerji Yatırımları
Huzurevleri çok kapsamlı ve çok yüksek enerji tüketimi bulunan tesislerdir. Bu tesislerde kullanılacak enerjinin karşılanması amacıyla GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımları yapılabilmektedir. GES projelerine istisnai olarak 4. bölge teşvikleri verilmektedir. Hastane GES projeleri günümüzde çok yoğun teşvik edilen avantajlı projelerdir.

GES Yatırım Teşvikleri