Et işleme yatırımlarına sağlanan teşvikler, et ve et ürünleri sektörünün gelişimini teşvik etmek ve yatırımcıların bu alanda faaliyet göstermelerini desteklemek amacıyla uygulanan teşvik politikalarını ifade eder. Bu teşvikler, genellikle mali, vergisel, finansman, yatırım yeri ve istihdam yönlü destekler şeklindedir. Bu teşvikler, yeni et işleme tesislerinin kurulmasını teşvik etmek, mevcut tesislerin modernizasyonunu sağlamak, ilave kapasite sağlamak, istihdamı artırmak, ihracatı desteklemek ve sektörün rekabet gücünü geliştirmek gibi hedeflere yönelik olarak uygulanır. Bu teşvikler, vergi indirimleri, kredi ve finansal destekler, yerel altyapı hizmetlerinden indirimler, arazi tahsisi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli teşvikler içerebilir. Bu şekilde et işleme sektörüne sağlanan teşvikler, sektörün büyümesini ve sürdürülebilirliğini destekleyerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlar.

Et ve et işleme tesisleri için birçok önemli yatırım teşvik mekanizması ve hibe programı bulunur. Yatırım teşvik belgesi almadan et işleme tesisi yatırıma başlamayın.

Et İşleme Yatırımları Nelerdir?

Et işleme yatırımları, hayvansal kaynaklardan elde edilen etin işlenmesi ve çeşitli ürünlere dönüştürülmesini içeren işlemleri kapsar. Bu yatırımlar, et sektöründe faaliyet göstermek isteyen işletmeler tarafından gerçekleştirilir. Et işleme tesisleri hayvancılık ile entegre yapılabileceği gibi bağımsız da yapılabilir. Bu durumda, hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerden alınan hayvanların kesimi yapılır. Bunların dışında karkas veya yarım karkas etler alınarak parçalanıp işlenebilir. Yatırımcı tercihine göre tesisin entegrasyon seviyesi belirlenir. Her seviye için ayrı bir teşvik mekanizması bulunur.

Et İşleme Yatırımları

Et İşleme tesisleri, çeşitli et ürünlerinin üretimine yönelik olarak tasarlanır. Yatırım teşviklerinden yararlanabilecek et işleme yatırımları aşağıdaki gibidir:

 1. Kesimhane: Hayvanların kesilerek et elde edildiği ve işlendiği tesislerdir. Bu tesislerde hayvanlar kesim sürecinden geçer, etler ayrılır, parçalara bölünür ve hazırlanır.
 2. Et İşleme ve Paketleme Tesisi: Kesim sonrası elde edilen etlerin işlendiği ve çeşitli et ürünlerinin üretildiği tesislerdir. Bu tesislerde etler, doğranır, fileto haline getirilir, çeşitli işlemlerden geçirilir ve özel ambalajlarla paketlenir. Köfte, şiş, bonfile, kontrfile, antrikot gibi çeşitli etler paketlenerek satılır.
 3. Et Konserve Tesisleri: Etin konserveler, salamuralar veya konserve ürünler şeklinde işlendiği tesislerdir. Bu tesislerde et, özel işlemlerden geçirilerek dayanıklı hale getirilir ve uzun raf ömrüne sahip ürünler elde edilir.
 4. Salam, Sucuk ve Sosis Üretimi: Etin çeşitli baharatlar ve diğer katkı maddeleriyle harmanlanarak salam, sosis, sucuk gibi fermente edilmiş et ürünlerinin üretildiği tesislerdir. Ayrıca, ülkemizde pastırma ve kavurma gibi ürünler de üretilmektedir.
 5. Donmuş Et İşleme Tesisi: Etin dondurularak saklanması ve işlenmesine yönelik tesislerdir. Bu tesislerde etler önce dondurulur, daha sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek donmuş et ürünleri elde edilir.
 6. Et Şoklama Tesisleri: Etin IQF gibi ani şoklama yapılan hatlarda şoklandığı ve bu şekilde paketlendiği tesislerdir.
 7. Kanatlı Hayvan Eti Üretim Tesisleri: Tavuk, hindi, ördek gibi hayvanların kesildiği ve etlerinin işlendiği tesislerdir. Etler dondurulur, soğutulur, şoklanır ve paketli şekilde satılır. Ayrıca, pane ya da farklı biçimlerde hazırlanmış etler de paketli biçimde satılır.
 8. Balık Eti Üretim Tesisleri: Çeşitli balık türlerinin işlendiği bu tesislerde taze balıklar, soğutulmuş balıklar veya dondurulmuş balıklar üretilir. Ayrıca, konserve balıklar ve havyar gibi özel üretim ürünleri de bulunur. Ülkemiz için bu yatırımların en önemli örneği orkinos adı verilen balık türünün işlendiği ve konserve edildiği ton balığı üretim tesisleridir.
 9. Sakatat Üretim Tesisleri: Sakatatların ve kokoreç gibi özel ürünlerin üretildiği tesislerdir. Sakatatlar da etlerle aynı şekilde ele alınarak teşviş edilir.
 10. Rendering Tesisleri: Kesimhane ile entegre et işleme yapılan tesislerde bulunur. Hayvanlardan arta kalan işe yaramayan bölümlerin pişirildiği ve yem katkısı olarak yeniden değerlendirildiği tesislerdir.
 11. Soğuk Hava Depoları: Et işleme tesislerinin yanında genellikle soğuk hava depoları bulunur. Bunlar hem hammadde niteliğindeki karkas ve yarım karkasların hem de nihai ürünlerin bekletildiği bölümlerdir. Soğuk oda panelleri, kapısı ve soğutucu teçhizat ile bir bütün olarak yatırım yapılır.

İlave Bilgi!
Et işleme tesislerinde genellikle soğuk hava deposu bulunur. Tesis harici münferit soğuk hava deposu yatırımı yapmak ve teşvik almayan isteyen yatırımcıların ilgili sayfamızı incelemesini tavsiye ederiz.

Soğuk Hava Deposu Yatırım Teşvikleri

Et İşleme Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Et işleme tesisleri için sağlanan yatırım teşvikleri aşağıdaki gibidir. Bunlar bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında et tesislerine verilen teşviklerdir. Bulunduğunuz bölgede uygulanan destek oranlarına göre aşağıdaki teşvikler verilmektedir.

Et İşleme Yatırımlarında Bölgelere Göre Uygulanan Teşvikler
Uygulanan Destek Unsurları
Yatırım Teşvik Bölgeleri
1. 2. 3. 4. 5. 6.
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi (YKO) %15 %20 %25 %30 %40 %50
SGK Primi (YIL) İşveren Desteği 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10Yıl
İşçi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz/Kar Payı Desteği (Puan/TL-Döviz Kredi) YOK YOK 3 - 1 4 - 1 5 - 2 7 - 2
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Bina İnşaat Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Damga Vergisi ve Harç Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Diğer Muafiyetler VAR VAR VAR VAR VAR VAR

Önemli Açıklama!
Et işleme tesisinde yapılan işlem seviyesi verilecek teşviklerin belirlenmesinde dikkate alınır. Kesimhane, pişirme, işleme, paketleme gibi ünitelerden ne kadarının et entegre tesisi yatırımına dahil olduğu önemlidir.

Yararlanma Şartları

Et ürünleri üretimi ve et işleme tesisleri için yatırım teşviklerinden yararlanma şartları mevzuata göre belirlenmiştir. Bu tesisler için asgari sabit yatırım tutarı önemli bir kriterdir. Ayrıca, teşvik alacak seviyede üretim kapasitesi, teknoloji ve entegrasyon gereklidir. Burada bahsedilen entegrasyon basit üretimlerin ötesinde işlem yapmaktır. Yalnızca paketleme gibi basit işlemler teşvik almaz. Üretimin hangi aşamaya kadar geldiği yatırım projesine bağlı belirlenir. Uygun bulunması halinde teşvik belgesine bağlanır. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenir.

Et İşleme ve Et Ürünleri Yatırım Teşviklerinden Yararlanma Kriterleri
Bölgesi 1. 2. 3. 4. / 5. 6.
Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
Et İşleme 4 M 3 M 2 M 1,5 M 1,5 M 1,5 M

Önemli Açıklama!
Yatırımınızın bulunduğu il ve ilçenin hangi teşvik bölgesinde yer aldığını biliyor musunuz? Yatırım teşvik bölgelerini incelemek için buradan başlayın: Yatırım Teşvik Haritası

Et İşleme Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Et işleme yatırım teşviklerinden yararlanılması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Projelendirme: Et işleme tesisinin hangi aşamadan başlayacağı ve hangi aşamaya kadar ilerleyeceği belirlenmelidir. Hayvan yetiştiriciliği aşamasından başlayarak nihai et ürünlerinin hazırlandığı tesislere kadar entegrasyon sağlanabilir. Bu işletmenin kapasitesine, sermayesine ve bilgi birikimine bağlıdır. Et işleme tesisleri karmaşık yapıdadır. Bir ya da birden
 2. Kapasite Belirleme: İşleme tesisinin kapasitesi belirlenmelidir. Üretimi oluşturan bileşenlerin tamamı tespit edilmelidir. Her birinin kapasitesi ve kapasitelerle uyumlu makine ekipmanlar belirlenmelidir.
 3. Başvuru Belgeleri: Başvuru için gerekli şirket evrakları, SGK borcu yoktur gibi belgeler hazırlanır. Hayvan yetiştiriciliği, kesimhane ve et işleme tesisleri kapasitesine bağlı olarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesine bağlıdır. ÇED Yönetmeliği incelenerek gerekli ise ÇED Belgesi alınmalıdır. ÇED Değerlendirmesi gerektiren yatırımlar için ÇED Belgesi olmadan teşvik belgesi alınması mümkün değildir.
 4. Başvuru: E-TUYS sistemin üzerinden proje oluşturularak başvuru yapılır. Değerlendirme neticesinde uygun bulunan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

Et İşleme Tesislerinde Enerji Verimliliği Teşvikleri

Et işleyen tesislerin ısıl işlem gerektiren prosesleri, şoklama ve soğutma işlemleri, soğuk hava depoları son derece yüksek enerji tüketimi olan tesislerdir. Bu tesislerin yenilenebilir enerji kaynakları ile enerjilerinin karşılanması çok önemlidir. Hem enerji maliyetlerini azaltmak hem de çevresel etkileri azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yüksek oranda teşvik edilmektedir.

Et işleme tesisinin enerji ihtiyacının karşılanması için kurulacak çatı GES projesi şu desteklerden yararlanır.

 1. 1. KDV İstisnası: Tüm makine ve ekipmanlar için uygulanır.
 2. 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Tüm üretim makine ve teçhizatı için uygulanır.
 3. 3. Vergi İndirimi: Toplam yatırım tutarının %30'u kurumlar/gelir vergisi matrahından indirilir.
 4. 4. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: 6 Yıl süreyle asgari ücrete tekabül eden kısmına uygulanır.
 5. 5. Faiz Desteği: Yatırımın finansmanı için kullanılacak kredilerin 4 puanı desteklenir.

Önemli Uyarı!
GES projesine verilecek yatırım teşvik belgesi ile et işleme tesisine verilecek yatırım teşvik belgesi birbirinden farklıdır. Et tesisi bulunduğu bölgenin destek oranlarından yararlanırken, GES projesi 1., 2. ve 3. bölgelerde dahi 4. bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Detaylar için:

GES Yatırım Teşvikleri