Yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan desteklerin birçoğu değişen oranlarda, sürelerde veya miktarlarda uygulanır. Bu desteklerin oranını belirleyen temel unsur yatırımın yapıldığı bölgedir. Yatırım teşvik bölgeleri sosyo ekonomik gelişmiş düzeylerini esas alan çok boyutlu bir sınıflandırma sistemidir. Normal şartlar altında bir yatırımın hangi bölgede olduğu bellidir. Ancak, yatırımların kompleks yapısı nedeniyle yatırım teşvik sistemi de yıllar içerisinde adapte edilmiştir. Günümüzde bir yatırım tabi bulunduğu bölgeden daha farklı destekler alabilmektedir. Bunlara alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar adı verilir.

Bulunduğu bölgeden daha yüksek oranda destekten yararlanan, tabi bulunduğu bölgeden daha düşük bölgelerde uygulanan ilave destekleri alabilen yatırımlara alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar adı verilir.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar aşağıdaki gibidir:

  1. Yatırımın bir ilin organize sanayi bölgesi (OSB) ya da endüstri bölgesi (EB) sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi halinde bir alt bölge desteği alır. Bu koşul ancak imalat sanayi yatırımları için geçerlidir. Çünkü diğer sektörlerde yatırım yapılmasına OSB yönetimleri tarafından izin verilmez. Örneğin, bir OSB sınırları içerisinde otel yatırımı bulunmaz.
  2. Alt bölge desteğinden yararlanacak ilçeler listesi belirlenmiştir. Bu listedeki ilçeler bağlı bulunduğu ilin teşvik bölgesine göre bir alt bölgenin desteklerini alır.
  3. Bir yatırım hem OSB/EB bölgesinde hem de alt bölge desteği alabilecek ilçelerde yapılıyor ise iki alt bölge desteğinden yararlanır.
  4. Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcıların yapacağı ve ortak faaliyet alanında entegrasyonu sağlayan yatırımlar için bir alt bölge desteği verilir.
  5. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji sınıflandırma sistemine göre orta-ileri teknoloji sınıfında yer alan ürünlerin üretilmesi amacıyla yapılacak yatırımlar dördüncü bölge desteği alır. Eğer yatırım birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü bölgede ise doğrudan dördüncü bölgenin; beşinci ve altıncı bölgelerde ise kendi bölgesinin desteklerini alır. İstanbul ilinde yapılacak yatırımlar orta-yüksek teknoloji tanımında olsa dahi bu destekten yararlanmaz.
  6. Öncelikli yatırım konularından birinde yapılacak bir yatırım, mevzuatta tanımlanan diğer hususları da sağlaması halinde beşinci bölge desteklerinden yararlanır. İlk beş bölgede doğrudan beşinci bölgenin destekleri, altıncı bölgede ise kendi bölgesinin destekleri uygulanır. Bu sistemdeki belgeler İstanbul ili için de geçerlidir. Öncelikli yatırı konularından birinin OSB içinde yapılması halinde altıncı bölge destekleri uygulanmaz.
  7. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında dördüncü ve beşinci bölgede belirlenen iller ile Kilis ilinin organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar altıncı bölgenin şartlarında, oran, süre ve miktarında desteklenir.
  8. Stratejik yatırım teşvik sistemine dahil edilebilecek bir yatırım için bölgesine bağlı desteklerin ötesinde bir destek uygulanır. Stratejik yatırımlar ithalat bağımlılığı yüksek yatırımların yerli üretimi sağlamak amacıyla 4 ana kritere bağlı olarak teşvik kapsamına alınır. Uygun bulunması halinde çok avantajlı destek oranlarından yararlanır.
  9. Ar-ge projeleri neticesinde elde edilecek ürünlerin üretimi ile ilgili alınacak yatırım teşvik belgeleri, ülkemizin tüm il ve ilçelerinde beşinci bölgenin desteklerinden yararlanır. Normal şartlarda yalnızca genel yatırım teşvik belgesi alabilecek bir ürün, eğer ar-ge projesi kapsamında üretime hazır hale gelirse, bu defa beşinci bölgenin desteklerini alır.