Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları, ülkemiz politikaları kapsamında yeterli seviyede olan ve yerli üretim ve rekabet koşullarına zarar vermeyecek seviyede kalan yatırımlardır. Bu nedenle, bu yatırımlar için ilave teşvik verilmez ve yatırımcılar devlet yardımlarından faydalanamazlar. Bu konularda hiçbir suretle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.


Teşvik Edilmeyecek Tarım ve Tarımsal Sanayi Yatırımları

 1. Yalnızca modernizasyon amaçlı un yatırımlar desteklenir, diğer yatırımlar teşvik edilmez.
 2. İrmik yatırımlarında sadece makarna üretimi ile entegre irmik üretimi ve mısır irmiği yatırımları teşvik edilir.
 3. Yem üretimi, balık unu, balık yağı ve balık yemi üretimi ve entegre hayvancılık projelerindeki yem üretimi ile 4., 5. ve 6. bölgelerin organize sanayi bölgelerinde yapılacak yeni yem yatırımları desteklenir.
 4. Nişasta sütünden kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar teşvik kapsamındadır.
 5. Dışarıya hazır yemek hizmeti sunumu teşvik edilmez.
 6. Sadece küp şeker üretimi teşvik edilmez.
 7. 5 dekardan küçük seracılık faaliyetleri teşvik edilmez.
 8. 1.000 m2 altı üretim katman alanına sahip dikey kent tarımı yatırımları teşvik edilmez.
 9. Tarımsal üretim yapılan katmanların toplam alanı 1.000 m2 altı olan dikey kent tarımı yatırımlarına teşvik verilmez.
 10. Seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırım projeleri içerisindeki bitkisel üretim ve yem bitkileri yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuat kapsamında asgari yüz hektar plantasyon yatırımları dışındaki bitkisel üretim teşvik edilmez.
 11. Sadece bölgesel uygulamalar kapsamında şartları belirlenen hayvancılık yatırımları desteklenir ve entegrasyon şartlarını sağlamayan hayvancılık faaliyetleri teşvik edilmez.
 12. Günlük kapasitesi 5 tonun altındaki süt işleme yatırımları teşvik edilmez.
 13. Tütün ürünleri imalatına teşvik verilmez.
 14. Bitkisel üretime teşvik verilmez. Seracılık, dikey kent tarımı ve kağıt hamuru üretimine yönelik plantasyonu ile hayvancılık entegre yatırımlar bu maddenin istisnasıdır.

Teşvik Edilmeyecek İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları

 • Tuğla ve kiremit: Modernizasyon haricinde, kapasite artışı sağlayan tuğla ve kiremit yatırımlarına destek verilmez.
 • Kütlü pamuk: Iğdır ilinde yapılan kütlü pamuk işleme yatırımları dışında, herhangi bir pamuk üretimi desteklenmeyecektir.
 • Kısa elyaf iplikçiliği: 15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırımları ve İstanbul dışındaki illerde yapılan kabuk lifleri (kenevir, keten, jüt vb.) elyaf haline getirme ve entegre iplik üretimi dışındaki kısa elyaf ipliği üretimi yatırımlarına destek verilmeyecektir.
 • Doğalgaza dayalı elektrik üretimi: 19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini en az %15 oranında azaltan yatırımlar haricinde destek verilmeyecektir.
 • Rödovans sözleşmeli madencilik: Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan sözleşmeler veya kamuya ait maden sahalarında yapılan yatırımlar dışında, rödovans sözleşmeli madencilik yatırımlarına teşvik sağlanmayacaktır.
 • Demir-çelik yatırımları: Belirtilen ürünlerin üretimine yönelik demir ve çelik yatırımlarına destek verilmeyecektir. Ancak, belirli kriterleri sağlayan yatırımlar genel sistem kapsamında desteklenecektir. Bu konularda şu kriterleri sağlayan yatırımlar genel sistem kapsamında desteklenir;
  1. Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
  2. Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
  3. Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
  4. Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.
  Bu kapsamda sayılan demir ve çelik yatırımları;
  (a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);
  (b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere);
  (c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlama sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mm’nin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, filmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere);
  (ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit olarak;
  (d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.
 • Güneş Enerjisi: Modernizasyon niteliğindeki veya 240 kW altı kapasitedeki çatı ve diğer güneş enerji santrali yatırımları desteklenmez.
 • Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar desteklenmez.

Teşvik Edilmeyecek Hizmet Sektörü Yatırımları

 • Eğitim yatırımları, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyeleri ile hava araçlarının kullanımı, tamiri ve bakımı ile ilgili olanlar dışında desteklenmez.
 • Teşvik belgesi, poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları için düzenlenmez.
 • Turizm konaklama tesisleri, turizm yatırım veya işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışındakiler desteklenmez.
 • Basın ve yayın hizmetleri, ülke genelinde yayın yapan günlük gazete basımları, televizyon ve radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındakiler desteklenmez.
 • Sinema salonlarına teşvik belgesi verilmez.
 • Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimi destek kapsamı dışındadır.
 • Otobüs ile çekici ve treyler yatırımları ile yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetleri, belediyelerin yatırımları hariç desteklenmez.
 • Toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar, hipermarketler, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri ve otopark yatırımları dâhil, teşvik edilmez. Kara taşıtları bakımı, onarımı ve servis istasyonu yatırımları desteklenmez.
 • Akaryakıt istasyonu yatırımları, benzinlikler ve petrol ürünleri (LPG dahil) dağıtımı için teşvik yoktur.
 • Karayolları dinlenme tesisi yatırımları ve mola noktaları desteklenmez.
 • Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisleri ve yüzme havuzu yatırımları desteklenmez.
 • Yat ithaline yönelik yatırımlara teşvik sağlanmaz.
 • Taşıt kiralama, rent a car ve araç kiralama yatırımları desteklenmez.
 • Halı yıkama fabrikaları ve yatırımları desteklenmez.
 • Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç) desteklenmez.
 • Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları desteklenmez.
 • Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımlarına teşvik verilmez.
 • Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımlarına teşvik belgesi verilmez.
Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularını incelemek için buraya tıklayın.