Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları, normal şartlar altında doğrudan yatırım teşvik belgesi düzenlenmeyen ancak bazı şartların yerine getirilmesi halinde desteklenen konulardır. Bu konularda yapılacak yatırımlar için mutlaka aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların sağlanması genellikle beyan ile değil ilgili kurumlardan alınan belgelerle olur.


Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Tarım ve Tarımsal Sanayi Yatırımları

 1. Süt yönlü büyükbaş hayvancılık: 150 büyükbaş veya üzeri kapasite gerekir.
 2. Et yönlü büyükbaş hayvancılık: 150 büyükbaş ve üzeri kapasite gerekir.
 3. Damızlık büyükbaş hayvancılık: 150 büyükbaş ve üzeri kapasite gerekir.
 4. Kanatlı hayvancılık: 100.000 adet/dönem kapasite gerekir.
 5. Et ve süt yönlü küçükbaş hayvancılık: 1.000 küçükbaş ve üzeri kapasite gerekir.

Teşviki Belirli Şartlara Bağlı İmalat Sanayi Yatırımları

Hazır beton tesislerinde asgari 100 m3/saat kapasite bulunmalıdır. Ayrıca, bu yatırımlar komple yeni yatırım türünde gerçekleşmelidir.

Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Hizmet Sektörleri Yatırımları

 1. Entegre lojistik yatırımlarının teşvik belgesi için kapalı alanın en az 5.000 m² olması ve gümrükleme, sigortacılık, antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için yatırım süresi boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan L2 belgesi ibraz edilmelidir. Yük taşımacılığına yönelik araçlar bu teşvik kapsamında yer almamaktadır.
 2. Petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisleri için boru hattı taşımacılığı yatırımlarında, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir. Dağıtım araçları ve tüpler bu kapsama dahil edilmez.
 3. Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan kültür belgesine dayanarak teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, sadece yeme-içme, spor, eğlence ve satış birimlerini kapsamayan münhasıran kültür yatırımları bu kapsama dahil edilir.
 4. Turizm belgesine sahip eğlence merkezleri ve temalı tesisler gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak belgeye dayanarak teşvik belgesi alabilir. Ancak, sadece yeme-içme, spor, eğlence ve satış birimlerini kapsamayan münhasıran turizm yatırımları bu kapsama dahil edilir.
 5. Kültür veya Turizm Belgesine sahip fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezleri yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alan 5.000 m², kongre merkezlerinde asgari 1.000 koltuk, gösteri merkezlerinde ise asgari 2.500 koltuk kapasitesi gereklidir.
 6. En az 15 milyon TL sabit yatırım tutarı olan spor tesisi yatırımları teşvik edilebilir.
 7. Havaalanı yer hizmetleri yatırımlarında, trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar teşvik kapsamına dahil edilebilir. Binek otomobilleri bu kapsamda yer almaz.
 8. Havayolu İşletmeleri: Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
 9. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.
 11. Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.
 12. Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
 13. Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.
Hiçbir suretle teşvik edilmeyecek yatırım konularını incelemek için buraya tıklayın.